09/06/2022 10:40        

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4546/KH-UBND ngày 23/5/2022 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch: Thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; góp phần hỗ trợ người lao động giảm bớt khó khăn, ổn định nguồn lực lao động, duy trì sản xuất tạo việc làm, mang lại thu nhập cho người lao động. Nguyên tắc hỗ trợ: thực hiện theo đúng nguyên tắc hỗ trợ được quy định tại Điều 2, chương I theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Cụ thể:

Địa bàn áp dụng:

Kế hoạch này triển khai việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh thuộc Khu công nghiệp Suối Dầu, Khu công nghiệp Ninh Thủy và Khu Kinh tế Vân Phong, cụ thể những địa phương sau:

- Khu công nghiệp Suối Dầu tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm;

- Khu công nghiệp Ninh Thủy (phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa);

- Khu kinh tế Vân Phong, bao gồm các xã, phường: Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Thủy, Ninh Đa, Ninh Hiệp, Ninh Giang, Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Phước (thuộc thị xã Ninh Hòa) và các xã, thị trấn: Vạn Giã, Đại Lãnh, Vạn Thọ, Vạn Thạnh, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Khánh, Vạn Thắng, Vạn Bình, Vạn Phú, Vạn Lương, Vạn Hưng (thuộc huyện Vạn Ninh).

Đối tượng áp dụng

a)Người sử dụng lao động

Người Sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo thỏa thuận thuộc Khu công nghiệp Suối Dầu, Khu công nghiệp Ninh Thủy và Khu Kinh tế Vân Phong.

b)Người lao động

Người lao động ở thuê, ở trọ là những người cư trú tại cơ sở cho thuê, cho trọ và phải trả cho chủ cơ sở một khoản tiền thuê nhà.

*Xem chi tiết Quyết định tại đây.

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết