31/05/2022 08:52        

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0)

Bộ Thông tin và truyền thông vừa có văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 về việc hướng dẫn triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0) đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Bộ thông tin và Truyền thông đã xây dựng tài liệu hướng dẫn các thành phần công nghệ thông tin thiết yếu cần thiết, yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hướng dẫn về áp dụng tiêu chuẩn, định mức triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0), nhằm hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có thể xác định các nội dung cần thực hiện, đầu tư mua sắm phục vụ triển khai Đề án 06 được hiệu quả đồng bộ trên cả nước.

Sau khi thực hiện rà soát theo Hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06, trường hợp có nhu cầu bố trí nguồn kinh phí thực hiện, đề nghị Quý cơ quan thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với nguồn vố đầu tư công (văn bản số 933/BKHĐT-QPAN ngày 16/02/2022 về việc bố trí nguồn lực thực hiện Đề án 06 của Chính phủ) và hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với nguồn kinh phí sự nghiệp (văn bản số 1304/BTC-VI ngày 10/02/2022  về việc bố trí nguồn lực thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2050).

 *Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (xem và tải về)

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết