18/05/2022 09:54        

Hội thảo “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội”

Ngày 18/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội thảo - giao lưu “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội” nhằm tuyên truyền phổ biến các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo cùng với sự phát triển tỉnh Khánh Hoà; biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; khơi dậy niềm tự hào về về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong lương lai. Đây là một trong các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa và hưởng ứng kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Tham dự Hội thảo có hơn 160 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành, nguyên các lãnh đạo Sở KH&CN từng thời kỳ, các trường, viện, các nhà khoa học, các nhà sáng chế không chuyên, và các học sinh, sinh viên đạt giải trong các hội thi sáng tạo KHKT, khởi nghiệp sáng tạo, công chức viên chức Sở KH&CN…

Hội thảo với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội”,  đã được nghe các báo cáo chuyên đề về “Một số chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp KH&CN tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; “Quản lý đổi mới sáng tạo, nhiệm vụ mới của Sở KH&CN cấp tỉnh”; “Giải pháp hỗ trợ hoạt động nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp tỉnh Khánh Hoà”; “Hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Nha Trang góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hoà”…

Hội thảo đã giao lưu với các em học sinh, sinh viên đạt giải trong các hội thi sáng tạo KHKT, khởi nghiệp sáng tạo…

Cũng nhân dịp này Sở KH&CN đã thay mặt Bộ KH&CN tặng Kỷ niệm chương cho các nhà khoa học có đóng góp trong sự nghiệp phát triển KH&CN.

Hội thảo đã có thêm cơ hội để trao đổi, cùng nhau tìm ra các giải pháp, các ý tưởng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN, đồng thời khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo, sớm đưa KHCN trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết