13/05/2022 10:50        

Hội thảo – Tập huấn “Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Chiều ngày 10/5/2022 tại Hội trường Khách sạn Yasaka Sài Gòn – Nha Trang, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa đã chủ trì tổ chức buổi Hội thảo – Tập huấn với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp” Hội thảo đón nhận sự tham gia của gần 60 đại biểu đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trong quá trình hoạch định các chính sách về khoa học và công nghệ, Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ đặc biệt coi trọng hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và lấy doanh nghiệp làm trung tâm của đổi mới sáng tạo. Trên thực tế, cũng đã chứng minh các doanh nghiệp áp dụng hiệu quả các công cụ đổi mới sáng tạo sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và mục đích cuối cùng là đưa doanh nghiệp đó tăng trưởng ổn định và liên tục. Thậm chí, đổi mới sáng tạo còn được xem là nhiệm vụ sống còn đối với các doanh  nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ chất lượng cao.

Tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Lần đầu tiên, nhiệm vụ quản lý về “Đổi mới sáng tạo” được đề cấp chính thức trong một văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ.

Với trách nhiệm của mình, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa tổ chức các Hội thảo về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và đây cũng là lần đầu tiên một Hội nghị về đổi mới sáng tạo trong doanh ngihệp được tổ chức với hy vọng truyền tải những thông tin cô đọng nhất, tốt nhất đến quý đại biểu về các hoạt động bao quát của đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và giới thiệu một số công cụ đổi mới sáng tạo áp dụng trong sản xuất kinh doanh – được trình bày bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Hội nghị có sự tham gia, dẫn dắt, truyền đạt bởi Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Ca – Chuyên gia cao cấp Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Học viện Khoa học, công nghệ và ĐMST và Ông Nguyễn Hữu Đạo - Giám đốc điều hành và Chiến lược, Viện Kaizen Toàn cầu Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Đạo đã trình bày một trong những công cụ cụ thể nhất, thiết thực nhất để thúc đẩy cải tiến liên tục và đổi mới sáng tạo liên tục cho doanh nghiệp.

Hội thảo kết thúc thành công tốt đẹp là tiền đề để Sở KH&CN xây dựng các kế hoạch cụ thể, chuyên sâu hơn hơn trong những năm tiếp theo hướng đến đối tượng là doanh nghiệp tại địa phương.

Đ.Mãi
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết