14/05/2022 10:38        

Hội thảo – Tập huấn “Đổi mới sáng tạo và hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo”

Sáng ngày 10/5/ 2022 tại Hội trường Khách sạn Yasaka Sài Gòn – Nha Trang, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa đã chủ trì tổ chức buổi Hội thảo – Tập huấn  với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo”. Hội thảo đón nhận sự tham gia của gần 60 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố, đại diện cho các viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

“Đổi mới sáng tạo” là từ khóa được đề cập rất nhiều trong hệ thống các văn bản của Đảng, Chính phủ, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng và trong cộng đồng trong những năm gần đây. Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nhấn mạnh tầm quan trọng trọng của đào tạo nhân lực, phát huy tiềm lực con người và sức “sáng tạo” của nhân dân Khánh Hòa.Tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện - Lần đầu tiên, nhiệm vụ quản lý về “Đổi mới sáng tạo” được đề cấp chính thức trong một văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa là một trong số ít cơ quan ở địa phương chủ động tổ chức các Hội thảo về đổi mới sáng tạo và đây cũng là lần đầu tiên một Hội nghị như thế này được tổ chức tại Khánh Hòa với hy vọng truyền tải những thông tin cô đọng nhất, tốt nhất về đổi mới sáng tạo và hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo đến các cơ quan quản lý, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh. Tạo tiền đề để Sở xây dựng các kế hoạch cụ thể, chuyên sâu hơn hơn trong những năm tiếp theo.

Nội dung buổi Hội thảo được truyền đạt và dẫn dắt bởi Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Ca – Chuyên gia cao cấp Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Học viện Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Ở quy mô toàn quốc, “Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo” đang được các Bộ, ngành tích cực hoàn thiện. Tuy nhiên, ở cấp độ địa phương các hoạt động về đổi mới sáng tạo mới ở giai đoạn phổ biến và chia sẻ các tri thức về đổi mới sáng tạo. Trong thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục các công tác phổ biến, nâng cao nhận thức đồng thời, tập trung nghiên cứu các giải pháp, chính sách đặc trưng của địa phương để thúc đẩy đổi mới sáng tạo thực chất, tác động sâu vào sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra những giá trị thực về kinh tế - xã hội.

Đ.Mãi

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết