06/05/2022 10:07        

Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh “Sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm Tu hài (Lutraria rhynchaena Jonas, 1844) trên quy mô hàng hóa tại Khánh Hòa ”

Ngày 05/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh “Sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm Tu hài (Lutraria rhynchaena Jonas, 1844) trên quy mô hàng hóa tại Khánh Hòa ” do Công ty TNHH Hầu Thái Bình Dương Nha Trang là đơn vị chủ trì thực hiện; CN. Nguyễn Thị Linh Na làm chủ nhiệm dự án.

Dự án đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo thuyết minh được phê duyệt, đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu. Qua kết quả đánh giá, dự án đã cũng cấp quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm Tu hài (Lutraria rhynchaena Jonas, 1844) trên quy mô hàng hóa từ đó có thể giải quyết được các vấn đề đạt ra như cung cấp con giống và tu hài thương phẩm với số lượng lớn (đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng) để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh, ngoài tỉnh; tổ chức được tổ liên kết tham gia nuôi tu hài thương phẩm góp phần giải quyết công ăn việc làm cho ngư dân địa phương trong điều kiện nguồn lợi vùng ven bờ ngày càng bị giới hạn; khai thác tốt diện tích mặt nước tự nhiên và góp phần nâng cao chất lượng môi trường nước. Ngoài ra sản phẩm tu hài mang tính cạnh tranh cao và khả năng mở rộng thị trường, với các kết quả nghiên cứu đã đạt được đã góp phần phát triển nghề sản xuất giống và nuôi tu hài trên quy mô hàng hóa, góp phần vào việc cải tạo, bảo tồn nguồn lợi tự nhiên, giảm áp lực khai thác và duy trì hệ sinh thái biển ven bờ theo hướng bền vững.

Kết quả đề tài được Hội đồng đánh giá, xếp loại ĐẠT.

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết