09/05/2022 09:38        

Hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”

Ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật KH&CN và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (quy định tại Điều 7, Luật KH&CN sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2013 - Luật số 29/2013/QH13). Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Không những vậy, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong 09 năm qua, các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam hàng năm đã được tổ chức trên toàn quốc nhằm tôn vinh những người làm khoa học cũng như giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu khoa học và công nghệ (KH&CN) đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc,

Để tiếp nối các hoạt động ý nghĩa nêu trên, đồng thời bảo đảm công tác tổ chức được thống nhất, hiệu quả và thiết thực, ngày 14/4/2022, Bộ KH&CN đã có văn bản số 799/BKHCN-VP hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ KH&CN, Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3994/KH-UBND ngày 06/5/2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo Kế hoạch, Sở KH&CN là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan để triển khai Kế hoạch, tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022” trên địa bàn tỉnh với các hoạt động chính:

Hoạt động tuyên truyền:

+Chủ đề của Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022 là “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

+ Khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 - 5”

Nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông:

+Tuyên truyền, phổ biến về mục đích ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam; các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

+ Giới thiệu về chính sách pháp luật KH&CN mới được ban hành và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

+ Giới thiệu về năng lực, tiềm lực KH&CN của tỉnh; + Tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN;

+ Thông tin về các thành tựu KH&CN nổi bật và có đóng góp thiết thực phục vụ nhiệm vụ đẩy nhanh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

+ Giới thiệu về các mô hình doanh nghiệp tiêu biểu về chuyển giao, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực hấp thụ, có năng lực đổi mới công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất và kinh doanh, triển khai chuyển đổi số, áp dụng mô hình kinh doanh mới phù hợp với quá trình đổi mới công nghệ để phục vụ doanh nghiệp sau đại dịch.

Hội thảo – Giao lưu chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022:

- Chủ đề: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

- Nội dung Hội thảo::

+ Các báo cáo tham luận về chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”;

+ Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà quản lý, chuyên gia khoa học trong một số lĩnh vực với đại biểu là cac doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thành viên các Câu lạc bộ, nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, cá nhân đạt giải thưởng Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX, các em học sinh đạt giải trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp...;

+ Triển lãm, trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm từ hoạt động nghiên cứu khoa học, của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh..., kết hợp trong buổi Hội thảo – Giao lưu;

+ Trao kỷ niệm chương của Bộ KH&CN cho các nhà khoa học;

+ UBND tỉnh phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân; phong trào nâng cao năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp.

Thời gian tổ chức các hoạt động trên từ 04/5 – 20/5/2022.

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết