27/04/2022 09:54        

Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học công nghệ năm 2023

Sáng ngày 26/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với một số viện, trường, doanh nghiệp tổ chức buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Kế hoạch số 354/KH-SKHCN ngày 30/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc làm việc với một số sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố về hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023.

            Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Phước Đức – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đồng chí là lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện Trường Đại học Nha Trang, đại diện Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; đại diện Viện Nghiên cứu Bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố; về phía Sở NN&PTNT có sự tham gia của đồng chí Lê Bá Ninh – Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí là lãnh đạo các Trung tâm, Chi cục, các phòng, ban, liên quan thuộc Sở.

Tại buổi làm việc Sở Khoa học và Công nghệ đã được nghe Sở NN&PTNT báo cáo về tình hình hoạt động khoa học trong những năm gần đây và phương hướng nhiệm vụ cho những năm tiếp theo, đơn vị cũng có một số đề xuất kiến nghị với Sở Khoa học và Công nghệ và các Viện, trường, tổ chức KH&CN một số nội dung cụ thể để đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị.

Ngoài ra cũng tại buổi làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị, phòng ban có liên quan đã trao đổi, giải quyết một số vấn đề vướng mắc, khó khăn của Sở NN&PTNT về việc xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023, công tác đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, triển khai xây dựng các nhiệm vụ KH&CN phục vụ phát triển ngành nông nghiệp.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Phước Đức – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận những khó khăn của Sở NN&PTNT trong công tác quản lý, triển khai nhiệm vụ KH&CN, hy vọng trong thời gian tới đơn vị sẽ có những đề xuất cụ thể từ đó Sở Khoa học và Công nghệ sẽ là đầu mối kết nối đơn vị với các đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các nhà khoa học để có hướng giải quyết cụ thể và hỗ trợ ngành nông nghiệp triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đạt hiệu quả.

Một số đề xuất kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực khoa học công nghệ trong thời gian tới

1. Trong quá trình thực hiện đề tài, việc hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán kinh phí gặp nhiều khó khăn và tốn nhiều thời gian do một số nguyên vật liệu thực hiện đề tài được mua tại các cơ sở nhỏ lẻ không thể cung cấp hóa đơn điện tử. Đề nghị Sở KH&CN có văn bản hướng dẫn phương pháp thanh toán thay thế để có thể thực hiện đề tài theo đúng tiến độ dự kiến trong trường hợp khi mua nguyên vật liệu tại các cơ sở không cung cấp được hóa đơn điện tử.

2. Hướng dẫn bố trí kinh phí cho chủ nhiệm và cơ quan thực hiện đề tài thực hiện công tác tuyên truyền tập huấn, xây dựng mô hình triển khai nhân rộng kết quả các nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu.

3. Quy trình xét chọn đề tài từ đặt hàng đến khi tổ chức thực hiện đối với đề tài KH&CN cấp tỉnh được nhanh gọn và đảm bảo thời gian đề ra. Cung cấp vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đúng với phương án triển khai đề tài.

4. Tăng cường phối hợp với các viện, trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng mô hình triển khai nhân rộng kết quả các nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu.

5. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về nghiên cứu khoa học, kỹ năng viết đề xuất, thuyết minh, báo cáo tổng hợp nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp cơ sở.

6. Một số đề xuất nghiên cứu trong thời gian tới:

- Quan tâm nghiên cứu, xây dựng công cụ phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho công tác đăng kiểm tàu cá.

- Xây dựng các đề xuất để góp phần phát triển 2 tiểu vùng đô thị sinh thái Khánh Sơn, Khánh Vĩnh: phát triển vùng nông nghiệp hữu cơ, nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch để nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, quan tâm các nghiên cứu về lĩnh vực lâm nghiệp như phát triển cây dược liệu.

- Quan tâm các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực thủy sản phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: phát triển nuôi biển theo hướng công nghệ cao, quy hoạch vùng nuôi phù hợp với các đối tượng nuôi để đạt hiệu quả kinh tế.

- Cần có chính sách hỗ trợ để khuyến khích chủ nhiệm đề tài sau khi được nghiệm thu kết quả tiếp tục đăng ký chứng nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích, giải pháp kỹ thuật.

- Sở KH&CN tiếp tục hướng dẫn để Sở NN&PTNT thực hiện xây dựng các quy chuẩn địa phương đối với lĩnh vực thủy sản, sản phẩm nông sản.

Một số ý kiến đề xuất hướng hỗ trợ, phối hợp triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp, viện, trường đối với Sở NN&PTNT trong thời gian tới

1. Tổ chức họp giữa các phòng, đơn vị liên quan của Sở KH&CN và Sở NN&PTNT để nhanh chóng giải quyết các vướng mắc về vấn đề quy chuẩn địa phương đối với lĩnh vực thủy sản, nông sản.

2. Phối hợp với các viện, trường, doanh nghiệp có tiềm năng trên địa bàn đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ đó kết nối được với các nhà khoa học, các chuyên gia để giải quyết được các vướng mắc của ngành nông nghiệp.

3. Hỗ trợ nghiên cứu, triển khai các chương trình của tỉnh như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Chương trình chuyển đổi số, Chương trình phát triển du lịch, Chương trình KH&CN phát triển Kinh tế biển giai đoạn 2021-2025, Chương trình KH&CN phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2021-2025...phối hợp hỗ trợ kết nối doanh nghiệp có tiềm năng tham gia các chuỗi sản xuất, ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

K.Dàn
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết