28/04/2022 20:40        

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 tại Nha Trang

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng để tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dư­ơng (APQO).

Để trang bị các kiến thức chuyên sâu về các tiêu chí của GTCLQG, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp xây dựng báo cáo tham dự GTCLQG và cách thức triển khai đánh giá đối với tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2022; Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam sẽ tổ chức Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá GTCLQG năm 2022 tại Nha Trang.

Do đó, việc tham gia Khóa đào tạo này sẽ giúp tổ chức, doanh nghiệp tham gia GTCLQG nắm bắt được các kiến thức và kỹ năng để xây dựng, hoàn thiện các báo cáo hồ sơ tham dự GTCLQG đảm bảo đúng theo yêu cầu quy định và đạt được hiệu quả cao. Đồng thời, học viên tham dự đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ Chuyên gia đánh giá GTCLQG, được mời tham gia các đoàn đánh giá của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh/thành phố và Hội đồng Quốc gia GTCLQG.

Với ý nghĩa nêu trên, Sở KHCN thông báo đến Quý Công ty (là các doanh nghiệp đã đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022) biết để cử đại diện doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo này.

Thông tin chi tiết về Khóa đào tạo GTCLQG năm 2022, như sau

1. Địa điểm tổ chức đào tạo: TP. Nha Trang (địa chỉ cụ thể sẽ có thông báo sau);

2. Thời gian đào tạo: Trong 03 ngày, 01 - 03/6/2022;

3. Kinh phí tham dự: 5.000.000 đồng/người;

4. Nội dung đào tạo: Theo Công văn số 227/TCCL-GTCL của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam gửi đính kèm.

Danh sách đăng ký tham gia Khóa đào tạo về GTCLQG năm 2022 (theo mẫu), đề nghị Quý Công ty gửi trực tiếp về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam hoặc gửi về Sở KHCN trước ngày 12/5/2022, theo địa chỉ sau:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: số 11 (số mới 37) đường Hùng Vương, TP. Nha Trang

Điện thoại: 0258.3524274, Fax: 0258.3522555

(Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tuyết; điện thoại: 0982871355)

*Xem và tải về tại đây:

- Công văn số 227/TCCL-GTCL của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

- Phiếu đăng ký tham dự khóa đào tạo

Tuyết CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết