26/04/2022 09:27        

Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp tỉnh “Một số giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế phù hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

Ngày 25/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp tỉnh “Một số giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế phù hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ là đơn vị chủ trì thực hiện; Tiến sĩ. Nguyễn Thanh Phương làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo thuyết minh được phê duyệt, đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu. Kết quả đánh giá, đề tài đã cũng cấp các tài liệu có giá trị phục vụ cho đào tạo tập huấn cho cán bộ và nông dân, tài liệu giảng dạy trong các Trường Đại học trong lĩnh vực nông nghiệp. Cung cấp kết quả nghiên cứu các giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi với điều kiện khô hạn, biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa bổ sung vào cơ cấu giống và ứng dụng vào sản xuất. Góp phần giúp ngành Nông nghiêp và phát triển nông thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi xây dựng định hướng phát triển nông nghiệp, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho địa phương, Các giống lúa chất lượng, lúa năng suất, ngô lấy hạt, sắn, lạc, vừng, bò thịt chất lượng cao phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, phục vụ chuyển đổi trên đất trồng lúa không chủ động nước ở tiểu vùng sinh thái nông nghiệp Khánh Hòa, đạt năng suất cao góp phần tăng sản lượng, tăng kim ngạch xuất khẩu và là nguồn cung các sản phẩm nông nghiệp tiêu dùng trong nước.

      Kết quả đề tài được Hội đồng đánh giá, xếp loại ĐẠT.

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết