23/04/2022 10:36        

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa về xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học công nghệ năm 2023

Ngày 21/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với UBND thị xã Ninh Hòa nhằm hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học công nghệ năm 2023 theo Kế hoạch số 354/KH-SKHCN ngày 30/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Diệp – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đồng chí là lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Khánh Hòa; đại diện Viện nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố cùng với đại diện một số Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thị xã Ninh Hòa: Công ty TNHH Trí Tín; Công ty Cổ phần The Moshav Farm; Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Minh Đạt; Công ty cổ phần Sản xuất Thương Mại Dịch vụ POMGroup.

Về phía địa phương có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hải – Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cùng các cán bộ lãnh đạo các phòng, ban liên quan trên địa bàn thị xã.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND thị xã Ninh Hòa đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thị xã Ninh Hòa năm 2021 – 2022, xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023. Lãnh đạo thị xã cũng có một số ý kiến trao đổi với đoàn làm việc các nội dung cụ thể để đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn.

Ngoài ra cũng tại buổi làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan đã lắng nghe, đưa ra giải pháp để giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc của địa phương về việc xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023, hỗ trợ định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của thị xã Ninh Hòa trong thời gian tới.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Diệp - Phó Giám đốc Sở ghi nhận những khó khăn của thị xã Ninh Hòa trong thời gian qua, đặc biệt là những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay, trong thời gian sắp đến, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ về công tác chuyên môn một cách cụ thể; làm cầu nối với các Viện, Trường, doanh nghiệp và tổ chức KH&CN căn cứ theo nhu cầu của địa phương để đẩy mạnh việc hỗ trợ đề xuất các ý tưởng, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thị xã Ninh Hòa; Tích cực hỗ trợ thị xã về nhân lực, vật lực để thị xã tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ một cách tốt nhất.

Một số đề xuất kiến nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa trong lĩnh vực khoa học công nghệ trong thời gian tới:

1. Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác hỗ trợ hướng dẫn địa phương trong hoạt động quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN hằng năm đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

2. Thị xã Ninh Hòa hiện vẫn là địa phương thuần nông nên còn khó khăn trong việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong đó đặc biệt là triển khai các nhiệm vụ về lĩnh vực công nghiệp;

3. Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ địa phương kết nối với các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực khoa học và công nghệ có uy tín, kinh nghiệm trong công tác tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm, công tác xét duyệt đề cương và nghiệm thu đề tài cấp cơ sở.

4. Tăng cường phối hợp và hỗ trợ kinh phí trong việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai ứng dụng kết quả đề tài KH&CN cấp tỉnh đã được nghiệm thu.

5 Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức phụ trách KH&CN của thị xã và các xã, phường trên địa bàn.

Một số ý kiến đề xuất hướng hỗ trợ, phối hợp triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp, viên, trường trên địa bàn huyện trong thời gian tới

1. Phối hợp xây dựng và phát triển môi trường nuôi biển bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

2. Phòng Kinh tế thị xã tăng cường phối hợp, kết hợp với doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn để phát triển hơn kinh tế địa phương thông qua ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ.

3. Đề xuất phát triển du lịch sinh thái cộng động tại thị xã nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, điển hình như triển khai và nhân rộng mô hình trồng nho-phù hợp với khí hậu nắng nóng tại địa phương, tạo điểm thu hút khách du lịch và phát triển kinh tế cho thị xã.

4. Phát triển mô hình trồng rong nho trên địa bàn thị xã.

5. Triển khai các mô hình nuôi biển trên địa bàn, mô hình kết nối với các doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

6. Triển khai mô hình nuôi biển thay thế lồng nuôi gỗ truyền thống bằng vật liệu composite tại Đầm Nha Phu, Ninh Hòa.

7. Nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ trồng, sơ chế, bảo quản và sản xuất các sản phẩm từ cây dược liệu phù hợp với điều kiện của thị xã Ninh Hòa (điển hình là cây Xáo Tam Phân).

8. Tư vấn hỗ trợ, định hướng để dây dựng và phát triển một số sản phẩm đặc trưng, các sản phẩm OCOP của thị xã Ninh Hòa.

9. Hỗ trợ nghiên cứu, triển khai các chương trình của tỉnh như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình chuyển đổi số, Chương trình phát triển du lịch, chương trình phát triển KH&CN phát triển kinh tế biển,....phối hợp hỗ trợ kết nối doanh nghiệp ở địa phương tham gia các chuỗi sản xuất, ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

C.Nhung

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết