21/04/2022 16:22        

Trung tâm Công nghệ Phần mềm Trường Đại học Cần Thơ giới thiệu phần mềm ISO điện tử theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Sáng ngày 20/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì cuộc họp để nghe Trung tâm Công nghệ Phần mềm Trường Đại học Cần Thơ giới thiệu và trình bày hệ thống phần mềm ISO điện tử áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN). Tham dự cuộc họp có ông Lê Phước Đức - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Về phía Trung tâm Công nghệ Phần mềm Trường Đại học Cần Thơ có sự tham gia của ông Trần Văn Việt – Phó Giám đốc Trung tâm và các Chuyên viên tư vấn của Trung tâm.

Tại cuộc họp, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Trường Đại học Cần Thơ đã giới thiệu về hệ thống phần mềm ISO điện tử; trong đó, giới thiệu về giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa toàn bộ hoạt động xây dựng tài liệu và vận hành áp dụng theo các điều khoản của TCVN ISO 9001:2015, thực hiện công tác kiểm tra hoạt động áp dụng thông qua môi trường số, kết nối phần mềm ISO điện tử với các phần mềm đang triển khai trong các CQHCNN phục vụ cho công tác cải cách hành chính (CCHC).

Ngoài ra, tại cuộc họp các bên còn trao đổi, đề xuất các giải pháp cần hoàn thiện để nâng cao hiệu quả của phần mềm ISO điện tử trong việc kết nối và đồng bộ với các phần mềm phục vụ hoạt động CCHC, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giải quyết các dịch vụ công phù hợp với đặc thù tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả buổi là việc sẽ là căn cứ cho việc tham mưu, định hướng áp dụng ISO điện tủ tại tỉnh Khánh Hòa.

Được biết, tại Quyết định số 4782/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ tham mưu định hướng về áp dụng ISO điện tử theo TCVN ISO 9001:2015 (ISO điện tử) áp dụng trong các CQHCNN tỉnh Khánh Hòa./.

Thanh Thanh – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết