18/10/2021 14:42        

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg, lấy ngày 15/3 hằng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Theo đó, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước.

Để hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022, với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 8502/KH-UBND ngày 01/9/2021 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Các hoạt động hướng tới Ngày Quyền của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2022, trong đó tập trung vào tháng và Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 và các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường.

Các hoạt động ưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ bắt đầu từ mùa mua sắm cuối năm 2021 (tháng 11), được tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2022.

Tùy thuộc và tình hình thực tế diễn biến của dịch Covid, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chọn thời gian tổ chức cho phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

*Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết