15/04/2022 15:26        

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ Nhất

Ngày 4/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, thay thế cho Ngày Sách Việt Nam trước đây. Theo đó, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức vào ngày 21/4 hàng năm trên phạm vi toàn quốc để tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất (Ngày 21 tháng 4) tại thành phố Hồ Chí Minh, với các hoạt động chính như sau:

1. Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất

- Nội dung: Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ Nhất và công bố Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Lễ Khai mạc được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian tổ chức: 20h00, ngày 19 tháng 4 năm 2022

- Địa điểm: Sân khấu chính tại Đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

 - Đơn vị chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị đồng chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội Xuất bản Việt Nam.

- Đơn vị tổ chức: Chủ trì: Cục Xuất bản, In và Phát hành. Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hội Sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung: theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian tổ chức: ngày 19 tháng 4 năm 2022 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022

- Địa điểm: Đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị tổ chức: Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp: Cục Xuất bản, In và Phát hành.

3. Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất

- Nội dung: (1) Tổ chức gian hàng của các nhà xuất bản, công tác phát hành giới thiệu sách trực tuyến; phục vụ bán sách online; Nhập liệu các trường thông tin của các gian hàng phục vụ công tác bán sách Hội sách trực tuyến. (2) Tuyên truyền, tổ chức các sự kiện: Giới thiệu sách, giới thiệu tác giả, tác phẩm, các video khai mạc, video tọa đàm, video giới thiệu sách (sử dụng công nghệ video trực tuyến, dựng video bình sách, giới thiệu các sách hot, có hiệu ứng hình ảnh minh họa...). (3) Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố: Kết nối thông tin của Hội sách với các hoạt động của địa phương; liên kết giới thiệu sách và các hoạt động của địa phương trên sàn book365.vn. (4) Thuê hệ thống quản trị, hệ thống phần mềm để phục vụ Hội sách.

 - Thời gian tổ chức: Từ ngày 19 tháng 4 năm 2022 đến ngày 20 tháng 5 năm 2022.

 - Địa chỉ: Sàn book365.vn - Đơn vị chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị tổ chức: Chủ trì: Cục Xuất bản, In và Phát hành. Phối hợp: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

4. “Tháng phát hành sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam”; “Tuần lễ phát hành sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” trên phạm vi toàn quốc.

- Nội dung: các hoạt động quảng bá văn hóa đọc và hỗ trợ các đơn vị phát hành sách triển khai chương trình phát hành sách đến cộng đồng chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất.

- Thời gian: từ ngày 15 tháng 3 năm 2002 đến ngày 01 tháng 5 năm 2002.

- Địa điểm tổ chức: các tỉnh, thành phố.

- Đơn vị chỉ đạo: Cục Xuất bản, In và Phát hành và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố.

5. Hoạt động chào mừng Tuần lễ “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ Nhất năm 2022 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung: Các hoạt động giới thiệu sách, quảng bá văn hóa đọc…

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 19 tháng 4 năm 2022 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022.

- Địa điểm: Đường sách thành phố Hồ Chí Minh; trên địa bàn thành phố Thủ Đức, các quận - huyện; các Sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; các Sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Đường Sách thành phố Hồ Chí Minh.

6. Hoạt động chào mừng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ Nhất năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Nội dung: Các hoạt động giới thiệu sách, quảng bá văn hóa đọc…

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 21 tháng 4 năm 2022 đến ngày 01 tháng 5 năm 2022.

- Địa chỉ: Phố Sách Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Thư viện Quốc gia Việt Nam.

- Đơn vị chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

- Đơn vị tổ chức: Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, Văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam. Phối hợp: Thư viện Quốc gia Việt Nam, Phố Sách Hà Nội.

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết