12/04/2022 18:00        

Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Ngày 12/4, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đồng chí Lê Vinh Liên Trang -Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

Tham gia Hội nghị có toàn thể lãnh đạo Sở, công chức viên chức và người lao động Sở KH&CN. Hội nghi đã được quán triệt các nội dung: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”. Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của cấp ủy, chi bộ cơ sở.

Sau quán triệt các nội dung trên, Bí thư Chi bộ yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác gương mẫu nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương Đảng (Khóa XIII).

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết