08/04/2022 14:27        

Tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng I, hạng II năm 2022.

Bộ KH&CN vừa có Công văn số 704/BKHCN-TCCB ngày 04/4/2022 về việc Tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng I, hạng II năm 2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP1, Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV2, Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN3, Thông tư số 06/2020/TT- BNV4 và Thông tư số 08/2021/TT-BKHCN5, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng I (nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp) và hạng II (nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính) năm 2022

1.Đối tượng dự thi và xét:

 Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN, đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng theo quy định.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và xét

Tiêu chuẩn, điều kiện thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN từ hạng II lên hạng I và từ hạng III lên hạng II quy định tại Điều 3 Thông tư số 08/2021/TT-BKHCN.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi và xét thăng hạng

Hồ sơ đăng ký dự thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

4. Thời gian tổ chức kỳ thi và xét thăng hạng

Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức kỳ thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hạng I (nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp) và hạng II (nghiên cứu viên  chính, kỹ sư chính) vào quý III và quý IV năm 2022. Thời gian cụ thể sẽ có văn bản thông báo sau.

* Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết