07/04/2022 09:33        

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp nghỉ Lễ

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo số 140/TB-UBND ngày 05/4/2022 về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 47 năm Ngày Chiến Thắng (30/4/1975 - 30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022 như sau:

1.Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

- Việc nghỉ lễ: Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp và các cơ sở kinh tế... đang thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần được nghỉ lễ liên tục 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 09/4/2022 đến hết thứ Hai ngày 11/4/2022 (nghỉ bù cho Chủ Nhật ngày 10/4/2022 – tức là ngày mùng 10 tháng Ba năm Nhâm Dần trùng vào ngày nghỉ hàng tuần).

- Việc treo cờ Tổ quốc: Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong ngày 10/4/2022 (tức là ngày mùng 10 tháng Ba năm Nhâm Dần).

2.Ngày Chiến Thắng và Ngày Quốc tế Lao động:

- Việc nghỉ lễ: Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp và các cơ sở kinh tế... đang thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần được nghỉ lễ liên tục 04 ngày, từ thứ Bảy ngày 30/4/2022 đến hết thứ Ba ngày 03/5/2022 (nghỉ bù cho thứ Bảy ngày 30/4/2022 và Chủ Nhật ngày 01/5/2022 trùng vào ngày nghỉ hàng tuần).

- Việc treo cờ Tổ quốc: Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong 02 ngày 30/4/2022  và 01/5/2022.

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết