04/04/2022 15:34        

Mời báo giá dịch vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ trên báo

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa có nhu cầu tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu  trí tuệ rộng rãi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thông qua kênh báo chí với các nội dung như sau:

1. Nội dung nhu cầu tuyên truyền

STT

Nội dung

Tần xuất

Yêu cầu kỹ thuật

01

Viết và đưa thông tin các chuyên bài về kiến thức pháp luật về sở
hữu trí tuệ trên Báo giấy và Báo điện tử

01-2 bài/tháng

- Kích thước chuyên bài: từ 1/2trang - 01 trang Báo giấy;

- Mỗi chuyên bài có nội dung, hình ảnh minh họa (nếu có).

2. Sở KH&CN Khánh Hòa mong sớm nhận báo giá chính thức Quý cơ quan, đơn vị trước ngày 15/4/2022, theo địa chỉ: Phòng quản lý Chuyên ngành, Sở KH&CN số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Yêu cầu: Báo giá có chữ ký và đóng dấu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

K.Châu
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết