19/03/2022 10:11        

Quy chế phối hợp giữa cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp trong việc đào tạo nhân lực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quy chế phối hợp giữa cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp trong việc đào tạo nhân lực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  được ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Theo đó.  nội dung công tác phối hợp gồm:

-Tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đào tạo cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh;

-Phối hợp trong tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học

-Thực hiện phối hợp giải quyết việc làm cho người học sau đào tạo.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa các nội dung của Quy chế; tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nội dung Quy chế để biết và thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế trên địa bàn tỉnh.

*Xem chi tiết nội dung Quy chế tại đây

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết