18/02/2022 08:42        

Chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 (Chương trình) được Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 10/02/2022. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành thị và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức triển khai toàn diện các nội dung của Chương trình này. Hàng năm, hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai và dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình, phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh đề xuất đặt hàng; phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Ứng dụng KH&CN phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa;

Chuyển giao, ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, bảo quản, chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các chủng loại cây trồng và vật nuôi chủ lực của địa phương; tăng thu nhập và tạo việc làm cho nông dân khu vực nông thôn và miền núi; nâng cao năng lực cho cán bộ cấp cơ sở và nông dân khu vực nông thôn và miền núi; giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.

*Xem chi tiết Chương trình tại đây.

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết