24/03/2022 08:26        

Thông báo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng để tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dư­ơng (APQO).

Trãi qua hơn 25 năm hoạt động, GTCLQG ngày càng nâng cao vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất chất lượng trong hai thập niên vừa qua, góp phần nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững, giúp nâng tầm hội nhập với khu vực và thế giới của doanh nghiệp Việt Nam.

Tham gia GTCLQG còn giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt động sản xuất của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Với mục đích và ý nghĩa này, Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan được UBND tỉnh Khánh Hòa giao chủ trì tổ chức triển khai các hoạt động GTCLQG tại địa phương, trân trọng thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022.

Đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022 (theo mẫu) gửi trước ngày 10/4/2022 và nộp đầy đủ hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2022 (Chi tiết về thành phần hồ sơ theo Thông báo gửi đính kèm) trước ngày 20/5/2022, về địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

(thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa)

Địa chỉ: số mới 37 đường Hùng Vương, thành phố Nha Trang

Điện thoại: 0258.3524274, 0258.3522555

Email: cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Sau khi nhận được Đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022 của tổ chức, doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cử công chức hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cách thức viết báo cáo, lập hồ sơ tham dự; thông tin, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tham gia tập huấn nghiệp vụ GTCLQG do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động đánh giá hồ sơ của doanh nghiệp tham gia; triển khai các hoạt động GTCLQG theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Kế hoạch hoạt động GTCLQG năm 2022 triển khai trên phạm vi toàn quốc theo Công văn số 430/TĐC-TCCL ngày 25/02/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Sở KHCN rất mong Quý tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng tham gia./

Xem và tải về:

- Thông báo GTCLQG

- Đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022

LanCC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết