26/02/2022 08:26        

Ký kết giao ước thi đua khối Nội chính- Văn xã ngành Thanh tra năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-TTT ngày 20/01/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2022 và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh ký kết giao ước thi đua các khối thi đua năm 2022 tại  Công văn số 106/TTT-VP ngày 09/02/2022, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị Trưởng Khối thi đua Nội chính - Văn xã ngành Thanh tra đã tổ chức Ký kết thi đua Khối vào ngày 23/02/2022.

Tham dự buổi ký kết có đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra tỉnh và thành viên Khối Thi đua Nội chính – Văn xã, gồm đại diện lãnh đạo thanh tra các Sở: Nội vụ; Lao động và Thương binh Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thể thao; Y tế  và Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh.

Tại buổi ký kết giao ước thi đua, các thành viên Khối đã thảo luận, thống nhất thông qua Quy chế hoạt động và các tiêu chí, thang điểm thi đua năm 2022. Đồng thời, Khối thi đua cũng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng thi đua ngành thanh tra quan tâm, bổ sung thêm các nội dung thi đua khen thưởng tại công văn số 110/TTT-VP ngày 11/02/2022 của Thanh tra tỉnh vào Quy chế hoạt động và các tiêu chí, thang điểm thi đua năm 2022 của Khối.

Đ.Hiền

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết