26/01/2022 16:16        

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 09/QĐ-SKHCN ngày 24/01/2022 về viêc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa điểm: Khu liên cơ 1, số 01 Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức
lựa chọn
nhà thầu

Phương
thức lựa
chọn nhà
thầu

Thời gian
bắt đầu
tổ chức
lựa chọn
nhà thầu

Loại
hợp
đồng

Thời gian
thực hiện
hợp dồng

01

Tư vấn lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật

64.979.005

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

-

Quý I/2022

Trọn gói

20 ngày

02

Tư vấn thẩm tra thiết kế

2.579.167

Ngân sách
nhà nước

Chỉ định thầu

-

Quý I/2022

Trọn gói

15 ngày

03

Tư vấn thẩm tra dự toán

2.499.192

Ngân sách
nhà nước

Chỉ định thầu

-

Quý I/2022

Trọn gói

15 ngày

*Xem chi tiết Quyết định tại đây

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết