19/01/2022 16:29        

Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022.

Nhằm duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 117/KH-SKHCN ngày 17/01/2022 Duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022.

* Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết