14/01/2022 15:39        

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (Kế hoạch số 20/KH-SKHCN ngày 11/01/2022).

Mục tiêu:

-Trang bị kiến thức quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&CN, kỹ năng cần thiết để thực thi công vụ, đảm bảo kỹ năng hoạt động nghề nghiệp đối với viên chức.

-Đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức năng nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng quản lý công chức viên chức phù hợp với kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng phát triển nguồn nhân lực cơ quan, đơn vị.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng:

-Bồi dưỡng lý luận chính trị

-Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm

-Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

-Bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

-Bồi dưỡng tiếng dân tộc và kiến thức công tác dân tộc

-Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CCVC và một só nội dung khác.

*Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết