18/01/2022 14:22        

Quyết định công nhận kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

Đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” do Trường Đại học Tài chính – Marketing chủ trì thực hiện; PGS.TS. Hồ Thủy Tiên làm chủ nhiệm đề tài. Thời gian thực hiện: 21 tháng, từ tháng 10/2019 đến tháng 7/2021 (trong đó thời gian theo hợp đồng là 18 tháng; được gia hạn thêm 03 tháng theo Quyết định số 53/QĐ-SKHCN ngày 07/4/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ).

Ngày 28/12/2021, UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 4885/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả; giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Theo Điều 3 của Quyết định, kết quả đề tài được bàn giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để triển khai ứng dụng kết quả đề tài vào thực tiễn.

*Xem chi tiết Quyết định tại đây

Lộc
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết