18/01/2022 14:19        

Đề tài: Nghiên cứu thực trạng kiểm soát nhiễm khuẩn và xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (01/2022 – 06/2023)

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng kiểm soát nhiễm khuẩn và xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

  2. Cấp quản lý nhiệm vụ:

 Quốc gia

 Bộ

 Tỉnh

 Cơ sở

  3. Mức độ bảo mật:

 Bình thường

 Mật

 Tối mật

 Tuyệt mật

4. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2021-30309 -ĐL

5. Tên tổ chức chủ trì: Viện Pasteur Nha Trang

- Họ và tên thủ trưởng: Đỗ Thái Hùng

        - Địa chỉ: Số 6-8-10 Trần Phú, Phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa

         Website: pasteur-nhatrang.org.vn

  • Tỉnh/thành phố: Khánh Hòa

- Fax: 0258. 3822406

6. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Khánh Hòa

7. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Họ và tên: Lê Quốc Phong

- Giới tính: Nam

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ.           

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm An toàn thực phẩm khu vực miền Trung, Viện Pasteur Nha Trang.

- Điện thoại: 0935378301

- E-mail: lequocphongipn@gmail.com

8. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi rõ tên, chức danh khoa học và học vị):

- ThS. Lê Quốc Phong - CNĐT

- CN. Nguyễn Thị Ngọc Duyên - Thư ký

- ThS. Đào Thị Vân Khánh - Thành viên chính

-  TS. Đỗ Thái Hùng - Thành viên chính

- BS.CKII. Lê Hồng Quân - Thành viên chính

- ThS. Trần Thị Thùy Nga - Thành viên chính

- ThS. Võ Thị Kiều Oanh - Thành viên

- ThS. Hoàng Thị Ái Vân - Thành viên

- CN. Phùng Phương Lan Anh -Thành viên

- CN. Nguyễn Thanh Vũ - Thành viên

9. Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu chung: Nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn trong nước uống đóng chai sản xuất tại Khánh Hòa.

- Mục tiêu cụ thể:

 (1)Đánh giá thực trạng kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

(2)Xây dựng và khuyến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

10. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

    - Nội dung 1: Khảo sát thực trạng điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại Khánh Hòa.

    - Nội dung 2: Mô tả thực trạng nhiễm khuẩn bề mặt và sự hiện diện của màng sinh học (biofilm) bên trong vỏ bình tái sử dụng.

- Nội dung 3: Đánh giá thực trạng ô nhiễm vi sinh vật và một số yếu tố liên quan của sản phẩm nước uống đóng chai có dung tích từ 10 lít trở lên

- Nội dung 4: Xây dựng và khuyến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

11. Lĩnh vực nghiên cứu:(3)  Y dược

12. Mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ:(4)

-Đề tài sẽ bổ sung dữ liệu khoa học về thực trạng nhiễm khuẩn trong nước uống đóng chai sản xuất tại Khánh Hòa về các yếu tố liên quan, đồng thời khuyến nghị các giải pháp phù hợp để áp dụng tại các cơ sở sản xuất nhằm hạn chế ô nhiễm vi sinh vật.

-Góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho đơn vị quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nước uống đóng chai tại Khánh Hòa trong công tác thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giám sát, truyền thông và kiểm tra hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn.

-Việc nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn sẽ góp phần hạn chế ô nhiễm vi sinh vật từ đó góp phần nâng cao chất lượng nước uống đóng chai sản xuất tại Khánh Hòa, cũng như hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng cũng như các bệnh tật liên quan đến sử dụng nguồn nước uống không đảm bảo an toàn thực phẩm.

13. Phương pháp nghiên cứu:

- Nghiên cứu sẽ phối hợp với đơn vị quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương (Chi cục ATVSTP tỉnh Khánh Hòa) để tiến hành điều tra và thu mẫu nhằm đảm bảo các cơ sở sản xuất NUĐC sẽ tham gia nghiên cứu, hạn chế trường hợp mất mẫu nghiên cứu do các cơ sở không đồng ý tham gia nghiên cứu. Sử dụng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn để tiến hành phỏng vấn chủ cơ sở sản xuất/hoặc người đại diện cơ sở sản xuất, kết hợp quan sát, kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai về điều kiện đảm bảo đảm bảo an toàn thực phẩm và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu có được từ kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu phân tích vi sinh và hóa lý trong mẫu bề mặt bên trong bình chứa nước tái sử dụng.

- Thiết kế nghiên cứu cắt ngang: phân tích các chỉ tiêu vi sinh, hóa lý của: mẫu nước nguồn (nước đầu vào cơ sở sản xuất nước uống đóng chai), mẫu nước thành phẩm có dung tích ≥10 lít, mẫu vệ sinh bề mặt tại vòi chiết rót nước thành phẩm, mẫu vi sinh không khí khu vực chiết rót nước thành phẩm.

- Các phương pháp phân tích hóa lý, vi sinh: áp dụng dựa trên các TCVN, QCVN.

-Phương pháp xử lý số liệu thống kê: thống kê số lượng, tỷ lệ nhiễm, so sánh với giới hạn cho phép các chỉ tiêu  nước thành phẩm theo QCVN 6-1:2010/BYT, nước nguồn đầu vào theo QCVN 01-1:2018/BYT và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan. So sánh sự khác biệt các tỷ lệ bằng Chi-square test hoặc Fisher’s exact test. Kiểm định mối liên quan các yếu tố với mẫu nước đạt chất lượng hoặc không đạt chất lượng bằng phân tích hồi quy logictic.

- Phương pháp đánh giá tình hình công tác quản lý ATTP của cơ quan quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại Khánh Hòa: Đánh giá công tác truyền thông về đảm bảo ATTP, công tác thanh tra, kiểm tra hậu kiểm và xử lý vi phạm các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai thông qua các báo cáo liên quan từ phía Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trong 2 năm liền kề.

14. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

-13 cuốn báo cáo tổng hợp kết quả đề tài “Nghiên cứu thực trạng kiểm soát nhiễm khuẩn và xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” trong đó có 05 cuốn in bìa cứng mạ vàng, ảnh màu;

 - 13 bộ báo cáo chuyên đề, một bộ gồm 05 chuyên đề sau:

+ Chuyên đề 1: Thực trạng điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại Khánh Hòa;

+ Chuyên đề 2: Thực trạng nhiễm khuẩn bề mặt, sự hiện diện của màng sinh học (biofilm) bên trong các vỏ bình chứa nước tái sử dụng tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai ở Khánh Hòa;

+ Chuyên đề 3: Thực trạng ô nhiễm vi sinh vật và một số yếu tố liên quan của sản phẩm nước uống đóng chai có dung tích từ 10 lít trở lên sản xuất tại Khánh Hòa;

+ Chuyên đề 4: Tình hình kháng với chất diệt khuẩn của một số vi khuẩn được phân lập từ nước uống đóng bình có dung tích từ 10 lít trở lên;

+ Chuyên đề 5: Báo cáo tổng hợp các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại Khánh Hòa.

- Bộ số liệu gốc kết quả phân tích hóa lý, vi sinh của: 101 mẫu nước đầu vào tại cơ sở sản xuất, 101 mẫu nước uống thành phẩm, 101 mẫu không khí tại khu vực chiết rót có đóng dấu của đơn vị kiểm nghiệm đủ điều kiện; Và 101 phiếu điều tra tại các cơ sở khảo sát.  

- Báo cáo kết quả phân tích, xử lý các số liệu của đề tài (01 bản chính và 03 bản sao).

  •  Kỷ yếu 01 hội thảo khoa học (01 bản chính và 03 bản sao).

         Sản phẩm dạng III:

- 02 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước (01 bản chính và 03 bản sao).

- Văn bản xác nhận kết quả tham gia đào tạo 01 Thạc sĩ (01 bản chính và 03 bản sao).

15. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

Kết quả của đề tài chuẩn hóa quy trình súc rửa vỏ bình tái sử dụng theo hướng hạn chế có hiệu quả ô nhiễm vi sinh và màng sinh học ở bề mặt bên trong vỏ bình tái sử dụng và một số giải pháp tổng thể để nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai. Các giải pháp này có thể được cung cấp cho các đơn vị quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương và các công ty/doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai. Một số địa chỉ dự kiến ứng dụng kết quả của đề tài:

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa.

- Các công ty/doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai.

- Ứng dụng Tiến bộ Khoa học – Kỹ thuật (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa).

16. Thời gian thực hiện: 18 tháng; từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2023.

17. Kinh phí được phê duyệt :    801.756.000  đồng.

Trong đó kinh phí SNKH cấp:   801.756. 000 đồng.

18. Quyết định phê duyệt: số Quyết định 196/QĐ-SKHCN ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

19. Hợp đồng thực hiện: số  1790/HĐ-SKHCN ngày  24 tháng 12 năm 2021.

 Quyên
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết