23/12/2021 08:16        

Thực hiện khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nhằm phục vụ cho hoạt động xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Bộ Tư pháp tổ chức đợt khảo sát để nắm bắt nhu cầu về hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp theo Công văn số 4581/BTP-PLDSKT ngày 03/12/2021 Về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cử đầu mối thực hiện và khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý.

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa biết, truy cập và thực hiện việc khảo sát tại đường dẫn sau đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuQsvCFX8cQ2ylT_cdDEZp5JBBSDCkpwb3XKLkVKEW1vJRFg/viewform

Hoặc cập đường dẫn:

https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-thong-bao.aspx?ItemID=58

(chọn: Phiếu khảo sát dành cho đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể).

Sau khi thực hiện khảo sát, đề nghị Quý doanh nghiệp phản hồi thông tin lại cho Sở Khoa học và Công nghệ thông qua địa chỉ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa

– Số 37 (số cũ 11) đường Hùng Vương, TP Nha Trang

– Số ĐT: 0258.3524274 – Email: cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý doanh nghiệp,

LinhCC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết