11/11/2021 15:36        

Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 11420/KH-UBND ngày 11/11/2021 tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Theo đó:

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch: phấn đấu 100% trẻ em từ 12 - 17 tuổi được tiêm chủng đầy đủ  02 mũi vắc xin trong năm 2021. Triển khai tiêm ngay sau khi được Bộ Y tế cung ứng vắc xin. Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

Thời gian: Triển khai ngay sau khi nhận được vắc xin theo tiến độ cung ứng và hướng dẫn của Bộ Y tế (dự kiến từ tháng 11/2021).

Đối tượng tiêm:

- Tất cả trẻ em từ 12-17 tuổi (đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi) trong toàn tỉnh Khánh Hòa (bao gồm trẻ em trong trường học và trẻ em ngoài cộng đồng).

- Trẻ em đã mắc và điều trị Covid-19 trong vòng 6 tháng vẫn triển khai tiêm chủng vắc xin.

- Học sinh ≥ 18 tuổi hiện đang học tại các trường vẫn triển khai tiêm chủng vắc xin.

- Dự kiến số lượng khoảng 128.449 trẻ.

*Xem chi tiết Kế hoạch định tại đây.

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết