09/11/2021 08:33        

Thông báo về việc tổ chức lại việc tiếp công dân tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Trong thời gian qua, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) đã ban hành Thông báo số 919/TB-SKHCN ngày 13/7/2021 về việc tạm dừng tiếp công dân thường xuyên tại Sở Khoa học và Công nghệ. Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát; Sở KH&CN thông báo như sau:

- Tổ chức lại hoạt động tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại trụ sở Sở KH&CN (địa chỉ: Nhà C3 Khu liên cơ số 01 Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) kể từ ngày 09/11/2021.

- Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi đến trụ sở Sở KH&CN phải thực hiện quét mã QR; tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K và hạn chế tập trung đông người; phải có thẻ xanh COVID; thẻ vàng COVID; Giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SAR-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc người đã điều trị khỏi bệnh COVID-19. Đồng thời khuyến khích tổ chức, cá nhân gửi đơn, thư qua dịch vụ bưu chính công ích để xem xét xử lý theo quy định.

Sở KH&CN thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết.

K.Oanh
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết