09/11/2021 08:31        

Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 10 năm 2021

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA) (Hiệu lực thi hành ngày 18/10/2021).

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022).

Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu (Hiệu lực thi hành từ ngày 02/01/2022).

Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/9/2021).

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030” (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/9/2021).

Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới" (Hiệu lực thi hành từ ngày 02/10/2021).

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Hiệu lực thi hành từ ngày 21/9/2021).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 09/2021/TT-BCT ngày 27/10/2021 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ TNP1 (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022).

Thông tư số 10/2021/TT-BCT ngày 27/10/2021 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời bao gói (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022)

Thông tư số 11/2021/TT-BCT ngày 27/10/2021 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mìn phá đá quá cỡ (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022).

Thông tư số 12/2021/TT-BCT ngày 27/10/2021 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ không có TNT dùng cho lộ thiên (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022).

Thông tư số 13/2021/TT-BCT ngày 27/10/2021 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2022).

Thông tư số 14/2021/TT-BCT ngày 29/10/2021 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2021).

Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13/10/2021 Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lay-xi-a (Hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2021).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (Hiệu lực thi hành từ ngày 06/11/2021).

Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022).

Văn bản của Bộ Tài chính

Thông tư số 94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản (Hiệu lực thi hành từ ngày 17/12/2021).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 09/2021/TT-BTTTT ngày 20/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất" (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022).

Thông tư số 10/2021/TT-BTTTT ngày 28/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40GHz đến 246 GHz (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022).

Thông tư số 11/2021/TT-BTTTT ngày 28/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2022).

Quyết định số 1665/QĐ-BTTTT ngày 22/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Thông tư 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/10/2021).

Linh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết