29/10/2021 14:29        

Đề tài: Ứng dụng IoT trong công tác quản lý thu phí sử dụng lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Nha Trang (11/2021 – 10/2022)

1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng IoT trong công tác quản lý thu phí sử dụng lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Nha Trang.

  2. Cấp quản lý nhiệm vụ:

 Quốc gia

 Bộ

 Tỉnh

 Cơ sở

  3. Mức độ bảo mật:

 Bình thường

 Mật

 Tối mật

 Tuyệt mật

4. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2020-20203 -ĐL

5. Tên tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần Farmtech VietNam.

- Họ và tên thủ trưởng: Đỗ Trần Anh

        - Địa chỉ: Tầng 2-3, 34 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

- Website: http://farmtech.com.vn

  • Tỉnh/thành phố: Khánh Hòa

- Fax: 0258.7396886

6. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Khánh Hòa

7. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Họ và tên: Nguyễn Minh Sơn

- Giới tính: Nam

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ.           

- Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm IoT, Farmtech Vietnam

- Điện thoại: 0258.7306886 

- E-mail: son.nguyen@farmtech.vn

8. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi rõ tên, chức danh khoa học và học vị):

- Tiến sĩ Nguyễn Minh Sơn - Chủ nhiệm đề tài

- Thạc sĩ Đỗ Trần Anh – Thư ký đề tài

- Thạc sĩ Mai Cường Thọ – Thành viên chính

- Kỹ sư Trần Hữu Khánh – Thành viên chính

- Kỹ sư Bùi Trương Hồng Ngọc – Thành viên chính

- Kỹ sư Phạm Gia Thái – Thành viên chính

- Kỹ sư Phạm An Vương Quốc – Thành viên chính

- Kỹ sư Phạm Đỗ Cao Hiệp – Thành viên chính

- Kỹ sư Lê Quốc Bảo – Thành viên chính

- Kỹ sư Hoàng Lê Anh Tuấn – Thành viên chính

9. Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu chung: Xây dựng hệ thống quản lý thu phí sử dụng lòng đường để đỗ xe trên nền tảng IoT.

- Mục tiêu cụ thể:

  1. Xây dựng giải pháp tổng thể thu phí sử dụng lòng đường trên nền tảng IoT;
  2.  Lắp đặt hệ thiết bị IoT để phát hiện xe đỗ tại các vị trí đỗ trên một số tuyến đường được chọn;
  3. Xây dựng phần mềm quản lý thu phí đỗ xe cho đơn vị quản lý;
  4. Xây dựng phần mềm thu phí đỗ xe dành cho nhân viên thu phí;
  5. Xây dựng phần mềm dành do lái xe;
  6. Tích hợp toàn bộ hệ thống, vận hành, hiệu chỉnh, đào tạo, hướng dẫn sử dụng;
  7. Đề xuất mở rộng ứng dụng các giải pháp công nghệ từ kết quả đề tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

10. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

    - Nội dung 1: Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể thu phí sử dụng lòng đường trên nền tảng IoT.

    - Nội dung 2: Thiết kế, chế tạo, mua sắm và lắp đặt hệ thiết bị IoT để phát hiện xe đỗ tại các vị trí đỗ trên đường được chọn.

- Nội dung 3: Xây dựng phần mềm quản lý thu phí đỗ xe.

- Nội dung 4: Tích hợp toàn bộ hệ thống, vận hành thử nghiệm và hiệu chỉnh hệ thống.

- Nội dung 5: Đào tạo, chuyển giao công nghệ và đề xuất mở rộng ứng dụng các giải pháp công nghệ từ kết quả đề tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

11. Lĩnh vực nghiên cứu:(3)  Kỹ thuật và công nghệ

12. Mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ:(4)

-Giải pháp ứng dụng IoT trong quản lý bãi đỗ xe theo thiết kế tự động của Farmtech Vietnam thiết kế mang lại tác động tích cực trong việc đầu tư và khai thác các nguồn tài nguyên đang bị lãng quên của Thành phố bao gồm việc tối ưu bãi đỗ xe để tăng doanh thu. Thu thập số liệu thống kê, phân tích tự động để tối ưu phần luồng giao thông. Tạo điều kiện các Sở ngành liên quan trong ngành giao thông quản lý tốt và mở rộng việc khai thác tài sản là bất động sản công cộng.

- Giải pháp sẽ có tác động thay đổi thói quen của người tìm bãi đỗ xe một cách tích cực, tạo  điều kiện tiến tới tích hợp cùng việc triển khai thành phố thông minh.

- Đề tài góp phần triển khai thực hiện chủ trương, chính sách về chủ động tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp số của Đảng và Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

13. Phương pháp nghiên cứu:

- Quan sát thực tế thu phí thủ công hiện tại đang được thực hiện bởi công ty cổ phần đô thị tại Nha Trang tại các tuyến đường đang thu thủ công.

-Sử dụng phương pháp quy nạp quan sát một vài ứng dụng IoT trong thực tế của nước ngoài sau đó nghiên cứu phù hợp với thực với hiện trạng Việt Nam.

-Kiểm thử thiết bị IoT của các hãng có trên thị trường để tìm ra sản phẩm cảm biến phù hợp với môi trường công cộng của Việt Nam.

- Tìm hiểu các hệ thống giữ xe IoT đang có tại nước ngoài và Việt Nam.

- Chọn lọc các linh kiên và thiết bị phù hợp.

- Khảo sát tính năng và giá thành các linh kiện và thiết bị.

- Chế tạo các thiết bị từ linh kiện và thiết bị phù hợp.

- Kiểm thử thiết bị với điều kiện thực tế tại Việt Nam

- Thiết kế bộ thu phí tự động có nhận tiền mặt.

- Phần mềm được xây dựng đảm bảo các quy trình tác nghiệp của các nhóm đối tượng cơ bản như sau: Quy trình tương tác của lái xe (người dùng dịch vụ ). Quy trình tương tác của phần mềm dành cho nhân viên thu hộ (Nhân viên theo dõi, quản lý bãi đỗ). - Quy trình dành cho bên thứ 3 gồm quán cà phê, shop bán hàng. - Quy trình thanh toán dành của người dùng trên ứng dụng điện thoại thông minh. - Quy trình thanh toán tại trụ thu phí…. Hệ thống được phát triển dựa trên các chuẩn công nghiệp mới, phổ biến và phù hợp với nguồn nhân lực tham gia phát triển, chuyển giao công nghệ, triển khai và duy trì và nâng cấp hệ thống.

14. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

01 hệ thống phần cứng IoT đồng bộ đảm bảo hoạt động thu phí tự động cho 26 ô đỗ xe ô tô, bao gồm các thành phần cấu thành như sau: Bộ phát đáp RF kiểm soát cảm biến đỗ xe; trụ thu tiền mặt; cảm biến đậu đỗ xe; máy Pos cầm tay có tích hợp máy IN và hệ thống có camera hậu kiểm;

- 01 hệ thống phần mềm quản lý thu phí đỗ xe bao gồm: Modul Phần mềm quản lý thu phí đỗ xe cho đơn vị đặt hàng sử dụng và các đơn vị liên quan để giám sát, phối hợp hỗ trợ; Modul Phần mềm thu phí đỗ xe dành cho nhân viên thu phí trên đường phố, hỗ trợ in biên lai thu phí và cảnh báo xe đỗ quá hạn; Modul Phần mềm dành cho lái xe có chức năng tìm kiếm chỗ đỗ xe còn trống và cảnh báo chưa đóng phí đỗ xe, đỗ xe quá hạn. Cho phép thanh toán phí đỗ xe trực tuyến;

- 13 cuốn báo cáo tổng hợp kết quả đề tài “Ứng dụng IoT trong công tác quản lý thu phí sử dụng lòng đường để đỗ xe ôtô trên địa bàn thành phố Nha Trang” trong đó có 05 cuốn in bìa cứng mạ vàng, ảnh màu;

- 13 cuốn báo cáo Chuyên đề “Xây dựng giải pháp tổng thể thu phí sử dụng lòng đường trên nền tảng IoT trên một đoạn đường tại thành phố Nha Trang”;

- 13 cuốn báo cáo Chuyên đề “Đề xuất các giải pháp mở rộng thu phí sử dụng lòng đường trên nền tảng IoT  trên các tuyến đường tại thành phố Nha Trang”;

- 13 cuốn báo cáo Đánh giá kết quả vận hành, thực nghiệm;

- Đào tạo tập huấn cho 20 cán bộ nắm vững kiến thức và vận hành thành thạo hệ thống cho các đối tượng, cá nhân có liên quan;

- 25 bản báo cáo tóm tắt kết quả đề tài;

- Kỷ yếu hội thảo khoa học kết quả triển khai thực hiện đề tài (Biên bản hội thảo, các báo cáo trình bày tại hội thảo, danh sách thành viên tham gia hội thảo). 

- 03 USB và 03 đĩa CD chứa toàn bộ hệ thống phần cứng và phần mềm, báo cáo tổng kết, các báo cáo chuyên đề; báo cáo tóm tắt và các tài liệu liên quan;

- Có 01 bài báo (tóm tắt về kết quả thực hiện đề tài) được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

15. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

- Đề xuất 1: Toàn bộ kết quả đề tài sẽ được giao cho đơn vị quản lý, vận hành thu phí các tuyến đường thuộc UBND thành phố Nha Trang để tiếp nhận, sử dụng. Tuy nhiên, phương án này có những bất lợi đó là: Việc kết nối và thanh toán tự động hiện nay thường xuyên được thay đổi, thay đổi. Đơn vị tiếp nhận không hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì khả năng hoạt động ổn định của hệ thống thu phí tự động.

- Đề xuất 2: Công ty Cổ phần Farmtech VietNam đã có kế hoạch phối hợp với một số nhà đầu tư để tham gia đấu thầu vận hành hệ thống thu phí. Trường hợp được UBND tỉnh giao kết quả nghiên cứu theo quy định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cũng như tài sản hình thành từ kết quả đề tài, đơn vị chủ trì sẵn sàng tiếp nhận vận hành, đầu tư mở rộng thông qua hợp đồng với UBND Thành phố Nha Trang. Ngoài ra Farmtech Vietnam là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực IoT với nhiều kinh nghiệm, nên chúng tôi có nhiều lợi thế trong việc duy trì và mở rộng hệ thống cũng như tích hợp hệ thống.

16. Thời gian thực hiện: 12 tháng; từ tháng 11/2021 đến hết tháng 10/2022.

17. Kinh phí được phê duyệt: 1.684.755.000 đồng.

Trong đó kinh phí SNKH cấp:  824.736.000 đồng.

18. Quyết định phê duyệt: số Quyết định 2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

19. Hợp đồng thực hiện: số 1438 /HĐ-SKHCN ngày  27 tháng 10 năm 2021.

 T.Quyên
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết