28/10/2021 09:02        

Mời tham dự Hội nghị cao cấp thành phố thông minh Việt Nam – ASOCIO 2021 (trực tuyến)

Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Hội nghị cao cấp thành phố thông minh Việt Nam – ASOCIO 2021” từ ngày 02-06/11/2021 bằng hình thức “trực tuyến”.

Thông qua đề nghị của VINASA tại Công văn số 201/2021/VINASA ngày 06/10/2021 về việc mời tham dự và chủ trì đăng ký điểm cầu tại Khánh Hòa để tham gia Hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo quý cơ quan, đơn vị; Lãnh đạo phòng chuyên môn liên quan thuộc quý cơ quan, đơn vị tham gia Hội nghị. Cụ thể như sau:

1.Chương trình chính của Hội nghị

Hội Nghị cao cấp thành phố thông minh Việt Nam – ASOCIO 2021 sẽ được diễn ra với rất nhiều chủ đề như:

- Chính phủ số: Thành phố thông minh – Kinh nghệm và giải pháp từ các thành viên ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization); Xây dựng quản lý vận hành thành phố thông minh dựa trên định hướng dữ liệu;

- Bất động sản thông minh: Xu hướng và giải pháp của Bất động sản thông minh; AIoT và bảo mật thông tin – góc nhìn từ Singapore; ProTech trong điều hành, quản lý và giao dịch bất động sản;

- Khu công nghiệp thông minh: Một số kinh nghiệm từ Đài Loan;

- Sản phẩm/giải pháp cho thành phố thông minh: Y tế, giao thông, năng lượng, xây dựng, cấp thoát nước, hạ tầng số, hậu cần và thương mại điện tử.

- Startup với thành phố thông minh: Các đóng góp và cơ hội của Startup với thành phố thông minh.

2.Phương thức đăng ký tham dự

- Đăng ý trực tiếp qua website của Hội nghị: https://smartcity.vinasa.org.vn/

- Đăng ký qua form: https://forms.gle/XxVvkbiJnyGzkSjg7

- Lưu ý: Mỗi đại biểu đăng ký 01 form riêng biệt.

- Sau khi xác nhận đăng ký thành công, ban tổ chức sẽ gửi link tham dự hội nghị đến email của từng đại biểu.

3.Hỗ trợ điểm cầu tại Khánh Hòa

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đăng ký mở điểm cầu để hỗ trợ kết nối ban tổ chức với đại biểu tại tỉnh Khánh Hòa. Do đó, Sau khi đăng ký tham dự (trước ngày 31/10/2021), quý cơ quan, đơn vị gửi thông tin thành viên tham gia hội nghị đến Sở Khoa học và Công nghệ qua email: nguyenngocthinh2305@gmail.com; Nguyễn Ngọc Thịnh – Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở KH&CN Khánh Hòa;  Di động 0968477378 để Sở KH&CN tổng hợp và kịp thời hỗ trợ.

N.Thịnh

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết