23/10/2021 15:07        

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở “Thử nghiệm nuôi thương phẩm cá mú Trân Châu trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp”

Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm làm Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp

Ngày 21/10/2021, Hội đồng KH&CN cấp cơ sở huyện Cam Lâm đã tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài “Thử nghiệm nuôi thương phẩm cá mú Trân Châu trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp”, đề tài do Trạm Khuyến Công – Nông – Lâm – Ngư - UBND huyện Cam Lâm chủ trì thực hiện; chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thị Nhặn.

Với mục tiêu Xây dựng mô hình nuôi cá mú Trân Châu trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp ổn định và nâng cao hiệu quả trong nuôi thương phẩm cá mú Trân Châu; Xác định khả năng sử dụng thức ăn công nghiệp trong nuôi cá mú Trân Châu trong ao đất; Tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân, thay đổi kiểu nuôi an toàn sạch bệnh và đảm bảo môi trường, từ đó nhân rộng mô hình nuôi để khuyến khích người dân triển khai áp dụng trên địa bàn huyện.

Sau thời gian 18 tháng thực hiện, đề tài đã đạt được kết quả theo đúng yêu cầu đặt ra:

Các chỉ tiêu

Yêu cầu đạt được theo Thuyết minh đã được phê duyệt

Mô hình tại xã
Cam Hòa

Mô hình tại xã Cam Thành Bắc

Đánh giá

Quy mô của 2 mô hình

4.000 m2

2.000m2

2.000m2

Đạt yêu cầu

Thời gian nuôi tối đa

12 tháng/vụ

11 tháng

12 tháng

Đạt yêu cầu

Cỡ cá thương phẩm

≥ 0,9 kg/con

0,923 kg/con

0,945 kg/con

Đạt yêu cầu

Tỷ lệ sống (%)

≥ 60%

83%

74%

Đạt yêu cầu

Sản lượng (kg)

4.000 kg

2.304 kg

2.084 kg

Vượt yêu cầu

Hệ số chuyển đổi thức ăn FCR

< 2,4

2,22

2,27

Đạt yêu cầu

Tập huấn, chuyển giao mô hình

40 người dân

45 hộ trồng thủy sản, cán bộ khuyến nông cơ sở về kỹ thuật nuôi cá mú Trân Châu bằng thức ăn công nghiệp trong ao đất

Vượt yêu cầu

Kỹ thuật nuôi cá mú Trân Châu bằng thức ăn công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển nuôi trồng thuỷ sản góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cải thiện đời sống của người dân từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của xã hội. Mô hình dễ áp dụng trong sản xuất với kỹ thuật đơn giản, mọi người dân có thể áp dụng.

Kết quả của đề tài đã góp phần nâng cao độ tin cậy trong việc khuyến cáo chuyển đổi việc sử dụng thức ăn công nghiệp thay thế cho cá tạp trong hoạt động nuôi thương phẩm các loại các biển nói chung và cá mú Trân Châu nói riêng. Đồng thời, đề tài góp phần đưa ra giải pháp kỹ thuật nuôi ổn định, giúp nâng cao hiệu quả nuôi, giảm thiểu dịch bệnh. Từ đó, giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực lên môi trường từ hoạt động nuôi cá biển.

Đề tài được hội đồng KH&CN cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu đạt.

H.Trang
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết