17/10/2021 14:53        

Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: Thực trạng và giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày 14/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng KH&CN trực tuyến đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh Thực trạng và giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Trường Đại học Tài chính – Marketing chủ trì thực hiện; PGS.TS. Hồ Thủy Tiên làm chủ nhiệm đề tài.

Qua 21 tháng triển khai thực hiện, đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo thuyết minh được phê duyệt, đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu. Đề tài đã làm rõ khái niệm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Xây dựng được hệ thống chỉ báo khá hoàn chỉnh để đo lường sự phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá được thực trạng và xây dựng các giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025; Xây dựng hệ thống Webgis giúp mô hình hóa tình hình thực tế về công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Tỉnh Khánh Hòa.

Đề tài được Hội đồng KH&CN đánh giá, xếp loại: ĐẠT.

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết