19/03/2021 15:21        

Đề tài: Xây dựng phần mềm hỗ trợ huấn luyện kỹ thuật về động cơ tuabin khí phục vụ đào tạo nhân viên kỹ thuật trên tàu bảo vệ quần đảo Trường Sa. (03/2021 đến 08/2022)

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng phần mềm hỗ trợ huấn luyện kỹ thuật về động cơ tuabin khí phục vụ đào tạo nhân viên kỹ thuật trên tàu bảo vệ quần đảo Trường Sa.

  2. Cấp quản lý nhiệm vụ:

 Quốc gia

 Bộ

 Tỉnh

 Cơ sở

  3. Mức độ bảo mật:

 Bình thường

 Mật

 Tối mật

 Tuyệt mật

4. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2020-20202-ĐL

5. Tên tổ chức chủ trì: Học viện hải quân

- Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Văn Lâm

- Địa chỉ: 30 Trần Phú - Vĩnh Nguyên- Nha Trang

- Website: hocvienhaiquan.edu.vn

  • Tỉnh/thành phố: Khánh Hòa
  • Fax: 0258.381102                 

6. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Khánh Hòa

7. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Họ và tên: Trần Quốc Toản

- Giới tính: Nam

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ.           

- Chức danh khoa học:

- Chức vụ:  Trưởng khoa Cơ điện - HVHQ.

- Điện thoại: 0989211259

- E-mail: quoctoannhatrang@gmail.com

8. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi rõ tên, chức danh khoa học và học vị):

- TS. Trần Quốc Toản - Chủ nhiệm đề tài

- ThS Lê Xuân Châu – Thư ký đề tài

- ThS. Nguyễn Xuân Hải – Thành viên chính

- ThS. Tạ Quốc Yên  – Thành viên chính

- ThS. Huỳnh Ngọc Thanh  – Thành viên chính

- ThS Phạm Thành Quyết  – Thành viên chính

- ThS Bùi Lê Thanh Thủy – Thành viên chính

- Ths Lê Thị Hồng Hà  – Thành viên chính

- KS. Đặng Nguyễn Ba – Thành viên

- ThS. Trần Văn Dương – Thành viên

9. Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu chung: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm hỗ trợ huấn luyện kỹ thuật về động cơ tuabin khí phục vụ đào tạo nhân viên kỹ thuật trên tàu bảo vệ quần đảo Trường Sa.

- Mục tiêu cụ thể: Thiết kế phần mềm hỗ trợ huấn luyện kỹ thuật về động cơ tuabin khí với các chức năng sau:

+ Huấn luyện cấu tạo nguyên lý hoạt động của động cơ (ứng dụng công nghệ mô phỏng 3D)

+ Huấn luyện quy trình vận hành theo đúng quy trình vận hành động cơ tuabin khí đang được sử dụng tại Vùng 4 Hải quân (có sự tương tác trên phần mềm).

+ Hướng dẫn khắc phục các lỗi thông thường, bảo quản kỹ thuật các hệ thống cụm chi tiết.

+ Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức của học viên.

+ Bộ dữ liệu gốc.

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.

+ Tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho 40 cán bộ trực tiếp huấn luyện

10. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

-Nội dung 1:  Xây dựng modul phần mềm mô phỏng cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ và các hệ thống.

Công việc 1: Thiết kế, xây dựng modul mô phỏng các bộ phận chính và nguyên lý làm việc các bộ phận chính động cơ tuabin khí.

Công việc 2: Thiết kế, xây dựng modul mô phỏng các hệ thống phục vụ động cơ tuabin khí.

Công việc 3: Thiết kế, xây dựng modul mô phỏng điều khiển động cơ tuabin khí

-Nội dung 2: Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu gốc phục vụ hướng dẫn quá trình khai thác sử dụng động cơ tuabin khí.

+Công việc 1: Nghiên cứu, xây dựng tập phiếu công nghệ khắc phục lỗi thông thường, bảo quản kỹ thuật các hệ thống, cụm chi tiết.

+Công việc 2: Nghiên cứu, xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức.

+ Công việc 3: Tích hợp, thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện phần mềm.

-Nội dung 3: Tổ chức tập huấn, huấn luyện sử dụng phần mềm.

11. Lĩnh vực nghiên cứu:(3)  Khoa học tự nhiên

12. Mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ:(4)

13. Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung 1: Xây dựng modul phần mềm mô phỏng cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ và các hệ thống.

* Kế thừa các cơ sở dữ liệu đã có trong các đề tài “Xây dựng chương trình mô phỏng động cơ tuabin khí hành trình ДР76 trên tàu 12418 phục vụ công tác đào tạo“ và “Mô phỏng hệ thống điều khiển động cơ tuabin khí“ nhóm đề tài đã bổ sung các tính năng mới cho phần mềm phục vụ quá trình huấn luyện đào tạo khai thác và sử dụng động cơ tuabin khí tại Vùng 4 Hải quân.

* Áp dụng Hướng dẫn số 2589/BTTTT-WDCNTT trong xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ, ngày 24/08/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nội dung 2: Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu gốc phục vụ hướng dẫn quá trình khai thác sử dụng động cơ tuabin khí.

- Phương pháp kế thừa và xử lý số liệu

- Thu thập các kinh nghiệm xử lý sự cố của các trưởng ngành đã từng tham gia vận hành và khai thác động cơ tuabin trên tàu.

- Thu thập các dữ liệu sửa chữa tại các nhà máy về các loại tàu có trang bị động cơ tuabin khí.

- Kế thừa các kết quả nghiên cứu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ tuabin cũng như về kỹ thuật mô phỏng của các hãng sản xuất động cơ tuabin trên thế giới.

- Sử dụng máy ghi âm, ghi hình, máy quét hình ảnh để lấy các thông tin gốc của động cơ.

- Thu thập thông tin, hình ảnh bản vẽ kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, các tư liệu về khắc phục các sự cố do các nhà máy sửa chữa cũng cấp và các trưởng ngành có kinh nghiệm.

- Số hóa các thông tin thành các dạng tài liệu file điện tử.

- Biên tập các nội dung thành bản thuyết minh hướng dẫn sử dụng.

Nội dung 3: Tổ chức tập huấn, huấn luyện sử dụng phần mềm

- Phương pháp thực hiện.

- Phân 40 người học thành 04 lớp phân cấp theo trình độ.

- Tổ chức huấn luyện mỗi lớp học hoàn thành trong 5 ngày (giờ hành chính).

- Kết hợp kiểm tra lý thuyết và học tập trực quan dưới tàu tại các vị trí.

- Hoàn chỉnh bản thuyết minh hướng dẫn sử dụng phần mềm bằng file điện tử và tài liệu in.

- Phát phiếu lấy ý kiến và thu thập ý kiến của học viên để đánh giá phần mềm.

14. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

-01 bộ phần mềm hỗ trợ huấn luyện kỹ thuật về động cơ tuabin khí với các tính năng huấn luyện cấu tạo nguyên lý hoạt động của động cơ ứng dụng công nghệ mô phỏng 3D, huấn luyện quy trình vận hành động cơ tuabin khí đang được sử dụng tại Vùng 4 Hải quân (có sự tương tác trên phần mềm), hướng dẫn khắc phục các lỗi thông thường, bảo quản kỹ thuật các hệ thống cụm chi tiết và trắc nghiệm kiểm tra kiến thức của Học viên;

- Bộ dữ liệu gốc (Phần mềm mô phỏng 3D chạy trên hệ điều hành Window, Tập phiếu công nghệ 20 phiếu);

- 13 Báo cáo tổng kết kết quả đề tài “Xây dựng phần mềm hỗ trợ huấn luyện kỹ thuật về động cơ tuabin khí phục vụ đào tạo nhân viên kỹ thuật trên tàu bảo vệ quần đảo Trường Sa” trong đó có 05 cuốn in bìa cứng mạ vàng, ảnh màu;

- 13 Tập tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.

- 13 Báo cáo kết quả tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho 40 cán bộ trực tiếp huấn luyện.

- 25 Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài;

- 13 đĩa CD-ROM chứa toàn bộ báo cáo tổng kết, quy trình, tài liệu hướng dẫn; báo cáo tóm tắt, phân tích và các tài liệu liên quan.

- Kỷ yếu hội thảo khoa học.

- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước. Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sĩ chuyên ngành Động cơ nhiệt. 

15. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: Dùng cho các đơn vị trong Hải quan có trang bị tàu có động cơ tuabin khí, trước tiên sẽ ứng dụng cho Lữ đoàn 162- Vùng 4 Hải quân, sau đó mô hình sẽ được nhân rộng sang các đơn vị Hải quân khác có liên quan.

.

16. Thời gian thực hiện: 18 tháng; từ tháng 03/2021 đến tháng 08/2022.

17. Kinh phí được phê duyệt: 1.261.747.000 đồng.

Trong đó kinh phí SNKH cấp: 718.113.000 đồng.

18. Quyết định phê duyệt: số Quyết định số  660/ QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

19. Hợp đồng thực hiện: số  342 /HĐ-SKHCN ngày  22 tháng 3 năm 2021.

 T.Quyên
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết