30/09/2021 11:28        

Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng ”

Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Nhằm giúp nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, góp phần tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ Công văn số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 và Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”,  Thanh tra tỉnh đã có công văn số  597 /TTT-P3 ngày 16/9/2021 đề nghị Thanh tra các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố Tham mưu cho Thủ trưởng cùng cấp tuyên truyền, phổ biến và triển khai cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn, ngành, lĩnh vực phụ trách hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; bảo đảm mỗi đơn vị, địa phương có ít nhất 02 bài dự thi

- Bài dự thi gửi về Thanh tra tỉnh (thông qua Phòng 3) trước ngày 10/10/2021.

Nội dung Cuộc thi là tìm hiểu các kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, những hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

- Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

01 Giải nhất: 20.000.000 đồng/1 giải;

02 Giải nhì: 15.000.000 đồng/1 giải;

03 Giải ba:10.000.000 đồng/1 giải;

10 Giải khuyến khích: 5.000.000 đồng/1 giải;

03 Giải tập thể: 10.000.000 đồng/1 giải.

* Thể lệ cuộc thi và Bộ câu hỏi, Hình thức bài dự th (tải về tài đây)

H.Huy:

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết