28/09/2021 16:36        

Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Ngày 27/9/2021, Chi bộ Sở KH&CN tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trên hệ thống zoom meeting. Đồng chí Lê Vinh Liên Trang - Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì hội nghị. Số đảng viên tham dự: 28  người/28 tổng số; tỷ lệ dự học 100%. Quần chúng tham dự: 32 người/35 tổng số; tỷ lệ dự học 91%.

Hội nghị đã được tuyên truyền, học tập và quán triệt Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021). Và xem phim ghi âm nội dung quán triệt của Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Qua đó, đồng chí Lê Vinh Liên Trang yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc học tập, gắn việc học tập vào công tác, nhiệm vụ của mỗi cá nhân.

H.Nhung

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết