24/07/2021 14:19        

Quyết định Tặng Bằng khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa qua kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng và phát hiện điển hình tiên tiến năm 2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 2078/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 về việc Tặng Bằng khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa qua kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng và phát hiện điển hình tiên tiến năm 2021. Theo đó, danh sách tập thể và cá nhân được tặng bằng khen:

Tập thể:

-Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang.

Cá nhân:

- Ông Đinh Văn Giang, Trưởng phòng Kỹ thuật – Công nghệ, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lựi Khánh Hòa.

- Ông Đặng Trung Huy, Hoa tiêu hàng hải hạng 3, Phòng Hoa tiêu hàng hải, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII.

- Ông Trần Minh Thảo, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.

- Ông Nguyễn Thế Lộc, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

- Ông Dương Khôi Nguyên, Kiểm soát viên ATM, Phòng Giao dịch khách hàng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Khánh Hòa.

- Bà Hoàng Thị Thu Hà, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Khánh Hòa.

H.Huy

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết