08/09/2021 08:58        

Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030

Thực hiện yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2318/BKHCN-TĐC ngày 26/8/2021 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 8565/UBND-KGVX ngày 01/9/2021 về việc góp ý dự thảo Thông tư Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa kính đề nghị:

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan tham gia góp ý cho dự thảo Thông tư nói trên.

- Văn bản góp ý xin gửi về Sở KHCN địa chỉ Nhà C3, Khu liên cơ 01 Trần Phú, Nha Trang

 hoặc qua Email: cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn, trước ngày 21/9/2021.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa rất mong nhận được ý kiến góp ý của các Quý cơ quan./.

* Xem và tải về Dự thảo Thông tư tại đây

LanCC

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết