04/09/2021 11:43        

Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 9 năm 2021

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021).

Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) (Hiệu lực thi hành từ ngày 24/8/2021).

Quyết định số 1408/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030 (Hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2021).

Văn bản của Bộ Công Thương

Quyết định số 1974/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2020 (Hiệu lực thi hành từ ngày 18/8/2021).

Quyết định số 1975/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a (Hiệu lực thi hành từ ngày 21/8/2021).

Quyết định số 1992/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt khung Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2021).

Chỉ thị số 10/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước (Hiệu lực thi hành từ ngày 23/8/2021).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 08/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/8/2021).

Quyết định số 3405/QĐ-BNN-CBTTNS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030 (Hiệu lực thi hành từ ngày 28/7/2021).

Văn bản của Bộ Tài chính

Thông tư số 67/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm (Hiệu lực thi hành từ ngày 19/9/2021).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 05/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến" (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022).

T.Giang CC
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết