02/09/2021 10:42        

Kế hoạch về phòng, chống dịch và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại Sở KH&CN

Căn cứ Quyết định số2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” và các văn bản chỉ đạo liên quan. Căn cứ Công văn số 8143/UBND-KGVX ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị. Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 1145/KH-SKHCN về phòng, chống dịch và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại Sở KH&CN.

Theo đó, công khai Cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, chống dịch tại đơn vị như sau:

Văn phòng Sở, tại địa chỉ: 01 Trần Phú, Nha Trang: Phó Chánh Văn phòng: Tô Hồng Nhung: 0935053575.Tổ trưởng tổ Tự quản: Ngô Văn Hiệp: 0971684679.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tại địa chỉ: 01 Trần Phú, Nha Trang: Giám đốc kiêm Tổ trưởng tổ Tự quản: Nguyễn Tấn Thành:0905010304

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, tại địa chỉ: 37 Hùng Vương, Nha Trang: Chi cụctrưởng kiêm Tổ trưởng tổ Tự quản: Nguyễn Hoài Sơn: 0982032035

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, tại địa chỉ: 37 Hùng Vương, Nha Trang: Giám đốc: Huỳnh Cường:0905110313. Tổ trưởng tổ Tự quản: Nguyễn Ngọc Hiểu: 0986786850.

Toàn văn Kế hoạch tại đây.

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết