02/09/2021 10:14        

Triển khai bình chọn video clip tham dự Vòng sơ khảo Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5 - năm 2021

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 3387/KH-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tổ chức Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5 - năm 2021; Điều lệ Cuộc thi số 1141/ĐL-BTC ngày 21/5/2021; Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách theo chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Ban Tổ chức Cuộc thi đã nghiên cứu hướng dẫn, đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi và vận động các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đăng ký mô hình, sáng kiến tham dự Vòng sơ khảo.

Ban Tổ chức thông báo triển khai bình chọn video clip tham dự Vòng sơ khảo Cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Số lượng mô hình, sáng kiến tham dự Vòng sơ khảo

- Số lượng video clip mô hình, sáng kiến Vòng sơ khảo được đăng tải, bình chọn: 51;

- Số lượng mô hình, sáng kiến sẽ được xét vào vòng Chung khảo: tối đa 14 mô hình (theo Điều lệ);

- Số lượng video clip mô hình, sáng kiến Vòng sơ khảo được bình chọn qua fanpage: do người bình chọn quyết định, lựa chọn (có thể bình chọn cho nhiều hơn 01 video clip mà người bình chọn thấy xuất sắc).

2. Địa chỉ bình chọn

- Tên gọi cuộc bình chọn: “Sáng kiến hay - Bình chọn ngay - Chung tay cải cách”.

- Hashtag Cuộc thi: “#mhskcchckh”

- Địa chỉ bình chọn: Fanpage Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa (https://www.facebook.com/cchckh)

3. Cách thức bình chọn

- Bước 1: Nhấn n t “like” fanpage Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa tạiđịa chỉ: https://www.facebook.com/cchckh

- Bước 2: Click vào nút “like” hoặc “share” các video dự thi mà người bình chọn đánh giá cao kèm hashtag #mhskcchckh (mỗi lượt “share” sẽ được tính tương đương với 02 “like”).

- Bước 3. Giới thiệu, vận động mọi người cùng like/share video clip.

4. Thời hạn bình chọn: 15 ngày, cụ thể:

- Thời gian bắt đầu bình chọn: 0 giờ ngày 01/9/2021.

- Thời gian kết thúc bình chọn: 24 giờ ngày 15/9/2021.

Sở Khoa học và Công nghệ tham gia cuộc thi với mô hình “Đẩy mạnh tuyên truyền về nộp hồ sơ trực tuyến, xây dựng giao diện và giải pháp khai thác hiệu quả Kho dữ liệu kết quả thủ tục hành chính dùng chung”, mã số 26.

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết