22/08/2021 11:18        

Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 122/QĐ-SKHCN ngày 20/8/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 10 thành viên, Ông Lê Phước Đức, Phó Giám đốc Sở là trưởng ban. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ISO và các thành viên được quy định cụ thể tại bảng phân công nhiệm vụ kèm theo.

Xem chi tiết Quyết định và Phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo tại đây

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết