10/08/2021 10:36        

Hướng dẫn thí điểm cách ly tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1) để phòng, chống dịch COVID-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Hướng dẫn 7586/HD-BCĐ ngày 09/8/2021 về việc thí điểm cách ly tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1) để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh. Theo đó;

Đối với trường hợp nơi lưu trú có cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, đúng quy định theo Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021  của Bộ Y tế thì:

-UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc cách ly F1 tại nhà theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 6605/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh. Ngoài ra, yêu cầu những người ở cùng nhà với F1 không ra khỏi nhà trong suốt thời gian cách ly, trừ trường hợp cần thiết, được cán bộ y tế cho phép. Vận động người ở cùng nhà với F1 chuyển sang nơi ở khác. Trong trường hợp cần thiết thì ở lại với số lượng người tối thiểu.

Đối với trường hợp nơi lưu trú có cơ sở vật chất, trang thiết bị không đầy đủ theo Công văn số 5599 của Bộ Y tế thì

-Tạm thời thí điểm cách ly F1 tại nhà cho các trường hợp F1 là trẻ em dưới 16 tuổi; người phải chăm sóc trẻ em (dưới 16 tuổi); người từ 60 tuổi trở lên; người khuyết tật, tâm thần, mắc các bệnh khác cần có người chăm sóc; người ở nhà một mình đảm bảo khả năng tự chăm sóc; phụ nữ mang thai, đang thời kỳ cho con bú và trường hợp cả nhà đều là F1.

-Thời gian cách ly y tế tại nhà 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly. Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.

*Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây.

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết