01/08/2021 10:32        

Hoạt động chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Đại diện lãnh đạo Sở KHCN, cơ quan tư vấn làm việc thống nhất kế hoạch triển khai với đại diện các cơ quan

Tại Hội nghị sơ kết triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (TCVN ISO 9001) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (CQHCNN) giai đoạn 2015-2020, được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 9/4/2021; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đánh giá sau hơn 7 năm triển khai, HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, được nâng cấp thay thế bởi phiên bản TCVN ISO 9001:2015, đã khẳng định được vai trò là một công cụ quan trọng, hỗ trợ các CQHCNN trong việc chuẩn hóa các quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực thi công vụ hướng tới sự hài lòng của tổ chức công dân, minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hướng đến một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh.

Tại tỉnh Khánh Hòa, với nhiệm vụ được giao là cơ quan đầu mối, Sở KHCN đã thực hiện tốt vai trò tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong các CQHCNN trên địa bàn một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đến năm 2017, 100% CQHCNN ở 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) và 01 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa) được triển khai áp dụng HTQLCL đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo TCVN ISO 9001:2008 và các quy định tại các Quyết định số: 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006; 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần lớn trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện yêu cầu chuyển đổi áp dụng HTQLCL phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 của Bộ KHCN tại Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 (trong đó, quy định thời hạn các CQHCNN hoàn thành chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001:2015 trước ngày 30/6/2021), Sở KHCN đã tổ chức tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 phê duyệt Đề án chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các CQHCNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Đề án 1439) để thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho toàn bộ 276 CQHCNN trong 166 HTQLCL trên địa bàn tỉnh. Hình thức tổ chức thực hiện Đề án 1439 được triển khai đấu thầu lựa chọn 01 Tổ chức đào tạo, tư vấn chung cho chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho tất cả các CQHCNN trong tỉnh.

Tháng 02/2020, Sở KHCN đã hoàn thành công tác tổ chức đấu thầu, chọn và ký kết hợp đồng với Đơn vị đào tạo, tư vấn cho việc chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho tất cả các CQHCNN tỉnh Khánh Hòa là Viện Năng suất Việt Nam (Viện NSVN). Tuy nhiên, đầu năm 2020 cũng là thời điểm bùng phát đại dịch Covid-19, phải tuân thủ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc, nên việc phối hợp với Viện NSVN (có trụ sở tại Hà Nội) để triển khai công tác chuyển đổi trực tiếp tại trụ sở của các CQHCNN theo Đề án 1439 là rất khó khăn. Trước tình hình đó, để vừa đảm bảo công tác chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong CQHCNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hoàn thành đúng thời hạn theo yêu cầu của Bộ KHCN và vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở KHCN đã kịp thời báo cáo và nhận được sự chỉ đạo, cho phép của UBND tỉnh về chủ trương áp dụng các giải pháp sử dụng mạng internet, tích hợp nhiều phương thức để tổ chức triển khai Đề án 1439.

Đề án 1439 được chia thành 02 giai đoạn triển khai: Giai đoạn 1 triển khai trong năm 2020, tập trung ưu tiên chuyển đổi cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và thí điểm trên 02 địa bàn huyện, gồm 108 CQHCNN (Các sở, ban, ngành; các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã thuộc TP. Nha Trang và huyện Diên Khánh; 01 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh) trong 69 HTQLCL; giai đoạn 2, được triển khai ngay từ đầu tháng 01/2021, gồm 168 CQHCNN (Các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã trên 06 địa bàn huyện, thị xã, thành phố: Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn) trong 97 HTQLCL. Quá trình tổ chức chuyển đổi, tuy được triển khai trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song Sở KHCN đã luôn phối hợp chặt chẽ với Viện NSVN để đảm bảo triển khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Đề án 1439. Các phương thức triển khai cũng được áp dụng một cách linh hoạt, đảm bảo thích ứng với tình dịch bệnh:

(1) Đối với công tác khảo sát đánh giá hiện trạng áp HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, được triển khai thực hiện thông qua hồ sơ tài liệu do các cơ quan cung cấp. Việc thực hiện khảo sát gián tiếp qua hồ sơ và tài liệu đã tích kiệm thời gian, nguồn lực và tạo tính chủ động cho CQHCNN và Viện NSVN trong quá trình thực hiện.

(2) Đối với công tác đào tạo, trong 06 tháng đầu năm 2020 (thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp), hoạt động đào tạo được triển khai theo phương thức thức đào tạo thông qua các clip bài giảng phát trên kênh youtube. Với phương thức đào tạo này, Viện NSVN đã phối hợp với Đài truyền hình VTV2 xây dựng, ghi hình 05 clip bài giảng cho 02 khóa học về chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các CQHCNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và thiết kế 02 bài kiểm tra, đánh giá sau mỗi khóa học thực hiện trực tiếp trên mạng internet. Các clip bài giảng được thiết kế độc lập, hình ảnh và âm thanh của các clip đảm bảo rõ nét, thời gian của các clip bài giảng cũng được thiết kế phù hợp nên đã tạo được sự thuận lợi và chủ động cho các học viên tham gia học; Giai đoạn 2, công tác đào tạo được triển khai ngay từ đầu năm 2021, nhận thấy tại thời điểm này tình dịch Covid-19 được kiểm soát, Sở KHCN đã phối hợp với Viện NSVN tổ chức triển khai công tác đào tạo đồng thời bằng 02 phương thức, vừa tổ chức đào tạo thông qua các clip bài giảng trên mạng internet và vừa đạo tạo trực tiếp, tập trung theo từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Với phương thức triển khai đào tạo nói trên, Sở KHCN phối hợp với Viện NSVN đã tổ chức đào tạo được một lực lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCLĐ) trong các CQHCNN trên địa bàn tỉnh, với số lượng 3.025 lượt CBCCLĐ được đào tạo các kiến thức TCVN ISO 9001:2015, cách thức vận hành, cải tiến  HTQLCL đã xây dựng và 2.086 lượt CBCCLĐ được đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, trong đó đã cấp Giấy chứng nhận hoàn thành “Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015” cho 1.640 người; ngoài ra, Sở KHCN đã kịp thời phối hợp với Viện NSVN tổ chức bổ sung 03 lớp đào tạo bằng hình thức trực tiếp và tập trung, đào tạo về một số kiến thức và kỹ năng trong việc triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 206 lượt CBCCLĐ cấp xã trên địa bàn TP. Nha Trang và huyện Diên Khánh. Với lực lượng lớn CBCCLĐ được đào tạo nói trên đã đảm bảo nguồn lực cho việc triển khai áp dụng, duy trì HTQLCL tại cơ quan đạt được hiệu lực hiệu quả, phục vụ đắc lực cho công tác cải cách hành chính (CCHC).

 (3) Đối với công tác hướng dẫn chuyển đổi, Sở KHCN phối hợp với Viện NSVN đảm bảo toàn bộ CQHCNN được thực hiện hướng dẫn trực tiếp tại trụ sở CQHCNN theo từng HTQLCL, qua đó đảm bảo HTQLCL sau khi chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 đạt được hiệu lực và hiệu quả cao.

Đồng thời theo yêu cầu của Đề án 1439, Sở KHCN cùng với Viện NSVN đã hoàn thành xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các CQHCNN ở cả 03 cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 11/5/2021. Bộ tài liệu hướng dẫn gồm 2 phần chính: Phần 1Bộ tài liệu mẫu về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong CQHCNN; Phần 2 là tài liệu Sổ tay hướng dẫn công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong CQHCNN. Bộ tài liệu hướng dẫn sẽ giúp các CQHCNN tổ chức triển khai vận hành áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 sau khi chuyển đổi được thuận lợi, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, hướng đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HTQLCL.

(Bộ tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở KHCN tỉnh Khánh Hòa (http://dostkhanhhoa.gov.vn; tại mục ISO Sở KH&CN), và Trang thông tin điện tử tổng hợp Công báo Khánh Hòa (http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn).

Nhìn chung, công tác triển khai nhiệm vụ chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các CQHCNN trên địa bàn tỉnh được thực hiện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại nhiều nước trên thế giới. Nhận định trước được tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, Lãnh đạo Sở KHCN đã bám sát chủ trương của cấp trên, tổ chức, chỉ đạo quyết liệt triển khai nhiệm vụ; cùng với sự chủ động, tích cực, linh hoạt của đơn vị đầu mối tham mưu là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và nhóm chuyên gia của Viện NSVN, sự phối kết hợp nhiều cơ quan và nhiều công cụ trong quá trình triển khai Đề án 1439, đặc biệt là sự nổ lực của chính các CQHCNN trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi; kết quả, toàn bộ 276 CQHCNN trong 166 HTQLCL trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trước thời hạn quy định. HTQLCL trong các CQHCNN sau khi được chuyển đổi đã đảm bảo đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015, quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, phù hợp với việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, áp dụng công nghệ thông tin, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến, gắn kết với các hoạt động CCHC,... như mục tiêu Đề án 1439 đặt ra. Với kết quả triển khai Đề án 1439 đạt được sẽ tạo cơ sở, tiền đề cho việc triển khai áp dụng ISO điện tử và các hoạt động xây dựng mô hình Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

LanCC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết