Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Kế hoạch Hỗ trợ xây dựng, phát triển và vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025
       
  01/07/2021 11:35        

Kế hoạch Hỗ trợ xây dựng, phát triển và vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025

Ủy ban nhân dân tinh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch Hỗ trợ xây dựng, phát triển và vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, Kê hoạch tập trung vào 13 nội dung và giải pháp như sau:

+ Xây dựng và phát triển mạnh công tác thông tin, truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

+ Xây dựng và vận hành khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và không gian làm việc chung tại các địa phương đã hình thành các câu lạc bộ khởi nghiệp.

+ Xây dựng và phát triển mạng lưới Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo, kết nối đầu tư.

+ Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp - TechFest Nha Trang theo định hướng kết nối quy mô vùng.

+ Hỗ trợ hoạt động đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (bao gồm kinh phí hỗ trợ thuê chuyên gia trong và ngoài nước, mua bản quyền chương trình đào tạo, tham gia đào tạo tại nước ngoài,….).

+ Tổ chức các Hội thảo, diễn đàn kết nối khởi nghiệp cấp tỉnh.

+ Thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông; …. quan tâm hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và các câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn, cơ quan phụ trách tổ chức các Hội thảo/ Diễn đàn theo từng lĩnh vực cụ thể để kết nối, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia tư vấn khởi nghiệp.

+ Xây dựng mạng lưới nhà đầu tư mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

+ Phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa đối với hỗ trợ, tạo điều kiện cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm.

+ Hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp tỉnh tham gia các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, quốc tế.

+ Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và hướng dẫn của các văn bản Trung ương ban hành và các văn bản khác.

+ Tổ chức sơ kết, tổng kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

*Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết