20/06/2021 15:13        

Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa”

Đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất mỹ phẩm từ dịch chiết yến sào Khánh Hòa” do Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa chủ trì thực hiện; Chủ nhiệm đề tài: CN. Bùi Thị Hạnh. Thời gian thực hiện theo hợp đồng là 24 tháng, từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2020.

Ngày 15/6/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã Quyết định số 1652/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa”

*Xem chi tiết Quyết định tại đây

Th.Quyên
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết