15/06/2021 15:11        

Quyết định công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết qủa đề tài khoa học cấp tỉnh Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa.

Đề tài “Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa” do Trường Đại học Khánh Hòa là đơn vị chủ trì thực hiện; Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Thị Hải Yến. Thời gian thực hiện đề tài là 21 tháng, từ tháng 3/2019 đến tháng 12/2020.

Ngày 11/6/2021, UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết qủa đề tài khoa học cấp tỉnh Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa.

*Xem chi tiết Quyết định tại đây

K.Dàn
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết