15/05/2021 15:09        

Quyết định công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết qủa đề tài khoa học cấp tỉnh Nghiên cứu thu nhận và tinh sạch hợp chất bromophenols từ một số loài rong tại vùng biển Khánh Hòa

Đề tài “Nghiên cứu thu nhận và tinh sạch hợp chất bromophenols từ một số loài rong tại vùng biển Khánh Hòa” do Trường Đại học Nha Trang là đơn vị chủ trì thực hiện; Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thế Hân. Thời gian thực hiện đề tài là 36 tháng, từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2020.

Ngày 11/5/2021, UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết qủa đề tài khoa học cấp tỉnh Nghiên cứu thu nhận và tinh sạch hợp chất bromophenols từ một số loài rong tại vùng biển Khánh Hòa. Theo Điều 3 của Quyết định, kết quả đề tài được bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Công thương; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Cam Lâm, Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang và Cam Ranh để triển khai ứng dụng kết quả đề án vào thực tiễn.

*Xem chi tiết Quyết định tại đây

K.Dàn
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết